Bari Luys, Tikin Arus (Բարի լույս, տիկին Արուս) (Μεταγραφή)

Advertisements
Αρμένικα

Bari Luys, Tikin Arus (Բարի լույս, տիկին Արուս)

Բարի լույս, տիկին Արուս,
Քո լվածքը չորացել է,
Հայացքի մեջ քո անհույս
Արցունքներդ քարացել են,
 
Խոհանոցդ մաս-մաքուր,
Ամաններդ լվացված են,
Մեր համով-հոտով մորքուր
Տված հացդ օրհնված է:
Եվ հիմա, նստած մենակ,
Դու հիշում ես քո անցյալը,
Իսկ մատներդ շարունակ
Փորփրում են քո ձավարը:
 
Մարդը քո` վարպետ Արտաշը
Իր հոգին Աստծուն տվեց,
Ու թեև վարքով անտաշ էր,
Բայց խելոք էր ձեռներեց:
 
Նա ուներ ոսկե ձեռքեր,
Ու շարեց պատերը տան,
Նա կապեց կտուրը ձեր,
Սարքեց դուռ ու պատուհան:
 
Իսկ հետո, երբ ծնվեցին,
Զավակները քո աննման,
Տունը քո լցվեց սիրով
Ու շնչով երջանկության
 
Նա ուներ մի թուլություն`
Մեզանից ո՞վ է անբիծ,
Սիրում էր ընկերություն
Խմիչքի հետ ոգելից:
 
Ամուսինդ լուռ ու մունջ էր,
Նա մռայլ էր, չխոսկան,
Երբ խմում էր` հայհոյում էր,
Հիշում մորդ անպայման:
 
Ու թեև քեզ հայհոյում էր,
Բայց իրոք, առանց թույնի,
Վաղեմի սովորություն է`
Մարդ պետք է արտահայտվի:
 
Բայց հիմա էլ նա չկա`
Տանդ սյունն ու հենարանը,
Մնացել ես մեն-մենակ
Քո դատարկ ու մռայլ տանը:
 
Զավակներդ չվեցին
Ու թռան օտար ափեր,
Նույնիսկ չեն էլ մտածում,
Որ թողել են քեզ անտեր:
 
Բարի լույս, տիկին Արուս,
Քո լվացքը չորացել է,
Հայացքի մեջ քո անհույս
Արցունքներդ քարացել են:
 
Խոհանոցդ մաս-մաքուր,
Ամաններդ լվացված են,
Մեր համով-հոտով մորքուր,
Տված հացդ օրհնված է:
 
Բարի լույս, տիկին Արուս,
Քո լվածքը չորացել է,
Բարի լույս, տիկին Արուս
Տված հացդ օրհնված է…
 
Υποβλήθηκε από Alex Listengort στις Τρί, 07/08/2018 - 10:52
Align paragraphs
Μεταγραφή

Bari luys, tikin Arus

Bari luys, tikin Arus,
Qo lvatsk’y ch’vorats’el e,
Hayatsqi mej qo anhuys
Arts’unk’nerd k’arats’el yen,
 
Khohanots’d mas-mak’ur,
Amannerd lvats’vats yen,
Mer hamov-hotov mork’ur
Tvats hats’d orhnvats e:
Yev hima, nstats menak,
Du hishum yes k’vo ants’yaly,
Isk matnerd sharunak
P’vorp’rum yen k’vo dzavary:
 
Mardy Qo varpet Artashy
Ir hogin Asttsun tvets’,
Vow t’eyev vark’ov antash er,
Bayts’ khelok’ er dzerrnerets’:
 
Na uner voske dzerrk’er,
Vow sharets’ patery tan,
Na kapets’ ktury dzer,
Sark’ets’ durr u patuhan:
 
Isk heto, yerb tsnvets’in,
Zavaknery qo annman,
Tuny Qo lts’vets’ sirov
Vow shnch’ov yerjankut’yan
 
Na uner mi t’ulut’yun`
Mezanits’ o՞v e anbits,
Sirum er ynkerut’yun
Khmich’k’i het vogelits’:
 
Amusind lurr u munj er,
Na mrrayl er, ch’khoskan,
Yerb khmum er` hayhoyum er,
Hishum mord anpayman:
 
U t’eyev qz hayhoyum er,
Bayts’ irok’, arrants’ t’uyni,
Vaghemi sovorut’yun e`
Mard petk’ e artahaytvi:
 
Bayts’ hima el na ch’ka`
Tand syunn u henarany,
Mnats’el yes men-menak
K’vo datark u mrrayl tany:
 
Zavaknerd ch’vets’in
Vow t’rran otar ap’er,
Nuynisk ch’en el mtatsum,
Vor t’voghel yen k’ez anter:
 
Bari luys, tikin Arus,
K’vo lvats’k’y ch’vorats’el e,
Hayats’k’i mej k’vo anhuys
Arts’unk’nerd k’arats’el yen:
 
Khohanots’d mas-mak’ur,
Amannerd lvats’vats yen,
Mer hamov-hotov mork’ur,
Tvats hats’d orhnvats e:
 
Bari luys, tikin Arus,
Qo lvatsk’y ch’vorats’el e,
Bari luys, tikin Arus
Tvats hats’d orhnvats e…
 
© Copyright հեղինակային իրավունքներ Derechos de autor זכויות יוצרים Telif hakkı Авторские права:
Александр Листенгорт Ալեքսանդր Լիստենգորթ Alexander Listengort אלכסנדר ליסטנגורט
Υποβλήθηκε από Alex Listengort στις Τρί, 14/08/2018 - 08:13
Σχόλια