Διαφήμιση

Bei dir war es immer so schön ( Πορτογαλικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Margot Hielscher
  • Τραγούδι: Bei dir war es immer so schön 2 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Αγγλικά, Πορτογαλικά
Γερμανικά

Bei dir war es immer so schön

Dialog im Video:
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren. Bitte gestatten Sie mir, dass ich Ihnen heute ein neues Lied singe, von einem jungem noch unbekannten Komponisten. Er sitzt hier vor Ihnen und hat schreckliches Lampenfieber.
 
Lied:
 
Bei dir war es immer so schön
Und es fällt mir unsagbar schwer, zu geh'n
Denn nur bei dir war ich wirklich zuhaus'
Doch der Traum, den ich hier geträumt, ist aus
 
Warum hast du mir denn so weh getan
Und was fange ich ohne dich an?
Bei dir war es immer so schön
Doch weil du eine andre liebst, muss ich geh'n
 
Υποβλήθηκε από robert.tucker.794robert.tucker.794 στις Κυρ, 10/03/2013 - 18:35
Πορτογαλικά μετάφρασηΠορτογαλικά
Align paragraphs
A A

Contigo sempre foi tão bonito

Diálogo no vídeo:
 
Senhoras e senhores. Permiti-me cantar para vos hoje uma nova canção, de um jovem compositor ainda desconhecido. Ele está sentado aqui à vossa frente e tem um medo terrível de palco.
 
Canção:
 
Contigo sempre foi tão bonito
E não posso dizer-te o quanto dói ir-me
Pois só contigo sentia-me realmente em casa
Mas o sonho que sonhei acabou-se
 
Por que machucaste-me tanto
E o que vou fazer sem ti?
Contigo sempre foi tão bonito
Mas como amas outro, devo ir-me
 
Υποβλήθηκε από Crandiberry78Crandiberry78 στις Τρί, 27/08/2019 - 15:13
Λοιπές μεταφράσεις του "Bei dir war es immer..."
Πορτογαλικά Crandiberry78
Margot Hielscher: Κορυφαία 3
Σχόλια