Betty Chung - 你怎能瞒过我 (Nǐ zěn néng mán guò wǒ) [Bang Bang]

Advertisements
Κινεζικά/Romanization
A A

你怎能瞒过我 (Nǐ zěn néng mán guò wǒ) [Bang Bang]

今天对我说什么,
你就要记得怎么做,
要是发现欺骗我,
看你怎样逃得过。
 
Bang Bang,话不要多,
Bang Bang,只要你做,
Bang Bang,假如有错,
Bang Bang,你怎能瞒过我。
 
今天你说爱上我,
你就把自己上了锁,
要是别人来诱惑,
那就情海起风波。
 
Bang Bang,和她拍拖,
Bang Bang,你就闯祸,
Bang Bang,只怪你错,
Bang Bang,你怎能瞒过我。
 
La La La La Le .La
La La La La Le .La
Hey! Hey! Hey! Hey!
 
今天你说爱上我,
你就把自己上了锁,
要是别人来诱惑,
那就情海起风波。
 
Bang Bang,和她拍拖,
Bang Bang,你就闯祸,
Bang Bang,只怪你错,
Bang Bang,你怎能瞒过我。
 
Bang Bang,Bang Bang,Bang Bang。
 
Υποβλήθηκε από Joyce SuJoyce Su στις Σάβ, 20/04/2019 - 21:39
Προστέθηκε προς απάντηση στο αίτημα του Ivan LudenIvan Luden
Ευχαριστώ!δέχθηκε 1 ευχαριστία

 

Advertisements
Βίντεο
Betty Chung: Κορυφαία 3
Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "你怎能瞒过我 (Nǐ zěn néng ..."
Σχόλια