Διαφήμιση

Blagosloven jesi gospode ( Αγγλικά μετάφραση)

Blagosloven jesi gospode

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.
Ангельский собор удивился, зря Тебе в мертвых вменившася,
смертную же, Спасе, крепость разоривша,
и с собою Адама воздвигша,и от ада вся свобождша.
 
Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.
,,Почто мира с милостивными слезами,о ученицы, растворяете?``
Блистаяйся во гробе Ангел мироносицам вещаше:
,,Видите вы гроб и уразумейте:Спас бо воскресе от гроба.``
 
Благословен еси, Господи,научи мя оправданием твоим.
Зело рано мироносицы течаху ко гробу Твоему рыдающия,
Но предста к ним Ангел и рече: ,,Рыдания время преста,
не плачите, воскресение же апостолом рцыте.``
 
Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим.
Мироносицы жены, с миры пришедшия ко гробу Твоему,
Спасе, рыдаху. Ангел же к ним рече, глаголя:
,,...Что с мертвыми живаго помышляете? Яко Бог бо вокресе от гроба.``
 
Слава Отцу и Сыну и святому Духу.
Поклонимся Отцу и Его Сынови, и Святому Духу,
Святей Троице во едином существе,с серафимы зовуще:
свят, свят, свят еси, Господи.
И ныне и присно и во веки веков, аминь.
 
Жизнодавца рождши, греха,Дево, Адама избавила еси.
Радость же Еве в печали место подала еси;
падшия же от жизни к сей направи,
из Тебе воплотивыйся Бог и человек.
 
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже.
Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже.
 
Υποβλήθηκε από carlosdejesus146@hotmail.comcarlosdejesus146@hotmail.com στις Δευ, 09/01/2017 - 13:02
Αγγλικά μετάφρασηΑγγλικά
Αλφάδιασε τους παράγραφους

You are blessed, o Lord

You are blessed, o Lord; teach me Your ordinances.
The angelic host marvelled, seeing You accounted among the dead,
O Savior, destroying the might of death,
And raising up Adam with you, and freeing all from Hell.
 
You are blessed, o Lord; teach me Your ordinances.
“Why, o disciples, do you mix myrrh with your gracious tears?”
Glimmering in the tomb, the Angel spoke to the myrrh-bearers:
“Look on the tomb and understand: for the Savior has arisen from the grave.”
 
You are blessed, o Lord; teach me Your ordinances.
Very early in the morning the myrrh-bearers coursed to Your tomb lamenting,
But the Angel stood before them and said: “The time for lamentation is done,
Do not weep, but announce the resurrection to the apostles.”
 
You are blessed, o Lord; teach me Your ordinances.
The myrrh-bearing women, going to Your tomb with myrrh,
O Savior, lamented. But the Angel spoke to them, saying:
“Why do you think the living to be among the dead? For as God He has arisen from the grave.”
 
Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit.
Let us bow to the Father and His Son, and the Holy Spirit,
The Holy Trinity in one single essence, crying out with the seraphim:
Holy, holy, holy are You, o Lord,
Both now and forever and unto the ages of ages, amen.
 
By giving birth to the life-giver, o Virgin, you have delivered Adam from his sin.
You have given Eve joy instead of sorrow;
For He has restored those who fell away from life to life,
The God and man who became flesh through you.
 
Alleluia, alleluia, alleluia, glory to You, o God.
Alleluia, alleluia, alleluia, glory to You, o God.
Alleluia, alleluia, alleluia, glory to You, o God.
 
Ευχαριστώ!
δέχθηκε 1 ευχαριστία
Υποβλήθηκε από ExtantExtant στις Σάβ, 31/07/2021 - 23:07
Προστέθηκε προς απάντηση στο αίτημα του ratboyratboy
Σχόλια συντάκτη:

The text consists of the so-called Evlogitaria of the Resurrection.

Μεταφράσεις του τραγουδιού ''Blagosloven jesi ...''
Αγγλικά Extant
Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Blagosloven jesi ..."
Idioms from "Blagosloven jesi ..."
Σχόλια
Read about music throughout history