Διαφήμιση

BWV 87 Cantata "Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen". ( Ολλανδικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Johann Sebastian Bach
  • Συμμετέχων καλλιτέχνης: Dietrich Fischer-Dieskau, Anna Reynolds, Peter Schreier, Münchener Bach-Chor, Münchener Bach-Orchester, Karl Richter.
  • Άλλες εκτελέσεις :: Paul Esswood, Kurt Equiluz, Ruud Van der Meer, Tölzer Knabenchor, Concentus musicus Wien, Nikolaus Harnoncourt., Bogna Bartosz, Jörg Dürmüller, Klaus Mertens, Amsterdam Baroque Orchestra & Choir, Ton Koopman.
  • Τραγούδι: BWV 87 Cantata "Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen". 8 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Καταλανικά, Ναπολιτάνικα, Ολλανδικά, Πολωνικά
  • Αιτήματα: Πορτογαλικά
Γερμανικά

BWV 87 Cantata "Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen".

1. ARIOSO (B)
Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen.
2. REZITATIV (A)
O Wort, das Geist und Seel erschreckt,
Ihr Menschen, merkt den Zuruf, was dahinter steckt!
Ihr habt Gesetz und Evangelium vorsätzlich übertreten;
Und diesfalls möcht' ihr ungesäumt in Buß und Andacht beten.
3. ARIA (A)
Vergib, o Vater, unsre Schuld
Und habe noch mit uns Geduld,
Wenn wir in Andacht beten
Und sagen: Herr, auf dein Geheiß,
Ach, rede nicht mehr sprüchwortsweis,
Hilf uns vielmehr vertreten!
4. REZITATIV (T)
Wenn unsre Schuld bis an den Himmel steigt,
Du siehst und kennest ja mein Herz, das nichts vor dir verschweigt;
Drum suche mich zu trösten.
5. Arioso (B)
In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden.
6. ARIA (T)
Ich will leiden, ich will schweigen,
Jesus wird mir Hülf erzeigen,
Denn er tröst' mich nach dem Schmerz.
Weicht, ihr Sorgen, Trauer, Klagen,
Denn warum sollt ich verzagen?
Fasse dich betrübtes Herz!
7. CHORAL
Muss ich sein betrübet?
So mich Jesus liebet,
Ist mir aller Schmerz
Über Honig süße,
Tausend Zuckerküsse
Drücket er ans Herz.
Wenn die Pein sich stellet ein,
Seine Liebe macht zur Freuden
Auch das bittre Leiden.
 
Υποβλήθηκε από Pietro LignolaPietro Lignola στις Παρ, 10/01/2020 - 19:26
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη Pietro LignolaPietro Lignola στις Πέμ, 06/02/2020 - 11:02
Ολλανδικά μετάφρασηΟλλανδικά
Align paragraphs
A A

BWV 87 Cantate "Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam".

1. ARIOSO B
'Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam.'
2. RECITATIEF A
O woord dat geest en ziel doet schrikken!
O mensen, luister naar die kreet, naar wat daarachter zit!
U hebt de wet en het evangelie opzettelijk overtreden,
en daarom moet u onverwijld boetvaardig en vroom bidden.
3. ARIA A
Vergeef ons onze schuld, o vader,
en heb nog geduld met ons
als wij vroom bidden
en zeggen: Heer, op uw bevel,
ach, spreek niet meer in spreekwoorden,
maar help ons en kom voor ons op!
4. RECITATIEF T
Wenn unsre Schuld bis an den Himmel steigt,
Du siehst und kennest ja mein Herz, das nichts vor dir verschweigt;
Drum suche mich zu trösten.
5. ARIOSO B
'In de wereld bent u bevreesd; maar wees getroost, ik heb de wereld overwonnen.'
6. ARIA T
Ik wil lijden, ik wil zwijgen,
Jezus zal mij hulp bieden,
want hij troost mij na de smart.
Verdwijn, zorgen, verdriet en geklaag,
want waarom zou ik de moed verliezen?
Kom tot bedaren, bedroefd hart!
7. KORAAL
Moet ik bedroefd zijn?
Als Jezus mij liefheeft
is alle smart voor mij
zoeter dan honing,
duizend suikerkussen
drukt hij op mijn hart.
Als de pijn komt,
verandert zijn liefde
ook bitter leed in vreugde.
 
Ευχαριστώ!
Potete utilizzare tutte le mie traduzioni purché citiate la fonte.
Υποβλήθηκε από Pietro LignolaPietro Lignola στις Δευ, 20/01/2020 - 18:42
Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "BWV 87 Cantata ..."
Johann Sebastian Bach: Κορυφαία 3
Σχόλια