Διαφήμιση

Care paisane, 6. "Vaje pe na chiéna e truove ddoje vacante!". ( Ιταλικά μετάφραση)

Ναπολιτάνικα
A A

Care paisane, 6. "Vaje pe na chiéna e truove ddoje vacante!".

Vaje pe na chiéna e truove ddoje vacante!
Te faje nu cunto e tte ne truove n’ ato.
Simmo taliane ? … E —‹‹ No! Site bbrigante!
Nun site manco carna vattiata! …
 
Pirciò, muoréti! …›› E nnuje sempe a-tte- tì …¹
'A terra è de chi 'a zappa … Ih che strunzata!
'O sorgimento! …² E nnuje sempe a mmurì ,,,
'O gghianco, 'o rrusso, e 'o vverde … Ih che ngarrata!
 
Tosche o nun tosche, chille comm’ a cchiste
e cchiste comm’ a cchille, ntiéle e cquale …
Spogliamadonne, latre, cammurriste,
 
sempe lloro: 'e patrune e 'e capurale …
E nnuje sempe a nuzzà,³ pòvere criste:
sempe nuje; sempe ccà! Sempe anemale! …
 
Υποβλήθηκε από Pietro LignolaPietro Lignola στις Δευ, 26/10/2020 - 22:17
Σχόλια συντάκτη:

Nota dal “Vocabolarietto” dell'autore:
“Caporale”
Caporale, alla lettera; ma i gradi dell'esercito non c'entrano affatto.
Il caporale al quale alludo è tuttora un brutto ceffo per il bracciantato del Sud, per il campagnuolo che dà in affitto giornaliero le sue braccia al padrone della terra. Il brutto ceffo in questione è colui che ingaggia il bracciante, gli fa l'offerta –che è sempre scannatoria– lo recluta, lo carica su un camion, lo scarica sui solchi, ripassa alla fine del lavoro, lo ricarica sul camion, gli dà la giornata, trattiene per sé la tangente, e arrivederci, forse, domani. Niente assicurazioni sociali, niente mutue, retribuzione di fame; lavoro nero, o ti mangi questa minestra o ti getti dalla finestra … I sindacati? Ma quali sindacati … Via! Finiamola! Siamo seri!

Ιταλικά μετάφρασηΙταλικά
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Te n’aspetti una piena e n’hai due vuote

Te n’aspetti una piena e n’hai due vuote
Fai un conto e poi la somma è sbagliata.
Siamo italiani?... E… “No, siete briganti!
Non siete neanche carne battezzata!...
 
Perciò morite!” E noi lì, ad obbedire!
La terra a chi la zappa! Che stronzata!
Risorgimento! E noi sempre a morire!...
Bianco, rosso e verde… Che furbata!...
 
Toscani o no, quelli come questi
E questi come quelli, tali e quali…
spogliamadonne, ladri, camorristi,
 
sempre loro: i padroni e i caporali…
Noi sempre digiuni, poveri cristi:
sempre noi, sempre qua, sempre animali!...
 
Ευχαριστώ!
δέχθηκε 1 ευχαριστία

Potete utilizzare tutte le mie traduzioni purché citiate la fonte.

Υποβλήθηκε από Pietro LignolaPietro Lignola στις Δευ, 26/10/2020 - 22:19
Διαφήμιση
Μεταφράσεις του τραγουδιού ''Care paisane, 6. ...''
Ιταλικά Pietro Lignola
Σχόλια
Read about music throughout history