Διαφήμιση

Chie ses ( Ισπανικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Bertas
  • Συμμετέχων καλλιτέχνης: Marisa Sannia
  • Τραγούδι: Chie ses 5 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Ισπανικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Ρωσικά
Σαρδηνικά

Chie ses

Umbra, chie ses?
Umbra, chie ses?
O sa umbra, chie ses?
 
So un’idea,
So s’ispijiu ‘e s’ànima
So su sole ‘e mesudie
S’unda in d’una làgrima
 
Ses che una dea
Ses sa prima e s’ùrtima
Ses sa mama de su nie
Ses unu fantàsima
 
Mi lu naras,
Umbra, chie ses?
O sa umbra, chie ses?
 
Una majia
Chi su tempus firmat
Ses sa sola maladia
Chi sos males sanat
 
Sona a custa domo
Sona a custa janna
No mi lesses solu
Cun sas framas
De unu fogu atzesu
Chena sa linna
 
No m’iscultas?
 
Umbra, chie ses?
O sa umbra, chie ses?
 
Fin’a cando bivo
Fin’a cando bi ses tue
Donz’istella de su chelu
Cherzo chi ruat
A disizu tou
Fin’a chi no mi nezes
Chie ses
 
No m’intendes?
 
O sa umbra, chie ses?
 
Umbra, chie ses?
O sa umbra, chie ses?
 
Umbra…
 
Υποβλήθηκε από HampsicoraHampsicora στις Σάβ, 13/07/2019 - 03:11
Ισπανικά μετάφρασηΙσπανικά
Align paragraphs
A A

Quién eres

Sombra, ¿quién eres?
Sombra, ¿quién eres?
Tú, la sombra, ¿quién eres?
 
Soy una idea
Soy el espejo del alma
Soy el sol de mediodía
La ola en una lágrima
 
Eres como una diosa
Eres la primera y la última
Eres la madre de la nieve
Eres un fantasma
 
¿Me lo dices,
Sombra, quién eres?
Tú, la sombra, ¿quién eres?
 
Una magia
Que detiene el tiempo
Eres la única enfermedad
Que sana los males
 
Llama a esta casa
Llama a esta puerta
No me dejes solo
Con las llamas
De un fuego encendido
Sin leña
 
¿No me escuchas?
 
Sombra, ¿quién eres?
Tú, la sombra, ¿quién eres?
 
Mientras yo viva
Mientras tú estés
Cada estrella del cielo
Quiero que caiga
Según tu deseo
Hasta que me digas
Quién eres
 
¿No me oyes?
 
Tú, la sombra, ¿quién eres?
 
Sombra, quién eres?
Tú, la sombra, ¿quién eres?
 
Sombra...
 
Υποβλήθηκε από HampsicoraHampsicora στις Σάβ, 13/07/2019 - 03:59
Λοιπές μεταφράσεις του "Chie ses"
Ισπανικά Hampsicora
Bertas: Κορυφαία 3
Σχόλια