Διαφήμιση

Fleetwood Mac 🇬🇧 – 03 – "Then Play On" (Album Tracklist)

Δημιουργήθηκε από τον χρήστη mk87 στις 19 Οκτ 2019 | Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη mk87 στις 27 Οκτ 2019
Fleetwood Mac 🇬🇧 – 03 – "Then Play On" (Album Tracklist)

The second studio album by Fleetwood Mac was released in 1996. It peaked at no. 6 on the UK album charts but was only a minor success in the US where it did not reach higher than no. 109.

This album includes four instrumental tracks:

🎼 03 - "Fighting for Madge" (written by Mick Fleetwood)
🎼 06 - "Underway" (written by Peter Green)
🎼 11 - "Searching for Madge" (written by John McVie)
🎼 11 - "My Dream" (written by Danny Kirwan)

The following editions with different track listings have been released:

💿 original UK LP (1969) [UK]
💿 first US LP edition (September 1969) [US]
💿 second US LP edition (November 1969) [US/RE]
💿 first CD edition (1990) [CD]
💿 2013 CD deluxe edition [DEL]

Additional track on DEL:

17 - "World in Harmony" (written by Danny Kirwan and Peter Green, 🎼 instrumental track)

τραγούδι | Αγγλικά Fleetwood Mac

Track 01

written by Danny Kirwan

🅱️ B-side on the single "Rattlesnake Shake"

Μεταφράσεις:  Σέρβικα
τραγούδι | Αγγλικά Fleetwood Mac

Track 02

written by Peter Green

τραγούδι | Αγγλικά Fleetwood Mac

Track 04 [UK, US, DEL]
Track 11 [CD]

written by Danny Kirway

τραγούδι | Αγγλικά Fleetwood Mac

Track 05 [UK, US, DEL]
Track 03 [US/RE, CD]

written by Peter Green

τραγούδι | Αγγλικά Fleetwood Mac

Track 07 [UK, DE]

written by Danny Kirway

τραγούδι | Αγγλικά Fleetwood Mac

Track 08 [UK, DEL]
Track 07 [US, CD]
Track 06 [US/RE]

written by Danny Kirwan

τραγούδι | Αγγλικά Fleetwood Mac

Track 09 [UK, DEL]
Track 08 [US, CD]
Track 07 [US/RE]

written by Peter Green

📻 second single

τραγούδι | Αγγλικά Fleetwood Mac

Track 10 [UK, DEL]

written by Danny Kirwan

τραγούδι | Αγγλικά Fleetwood Mac

Track 13 [UK, DEL]
Track 11 [US]
Track 10 [US/RE]
Track 12 [CD]

written by Danny Kirwan

τραγούδι | Αγγλικά Fleetwood Mac

Track 14 [UK, DEL]
Track 12 [US]
Track 11 [US/RE]
Track 13 [CD]

τραγούδι | Αγγλικά Fleetwood Mac

Track 05 [US/RE]
Track 06 [CD]
Track 15 (part I) & 16 (part II) [DEL]

📻 first single

Μεταφράσεις:  Σέρβικα Γερμανικά
τραγούδι | Αγγλικά Fleetwood Mac

Track 17 [DEL]

written by Peter Green

Μεταφράσεις:  Γερμανικά
Σχόλια