Διαφήμιση

Megan Hilty - "It Happens All The Time" [2013]

Δημιουργήθηκε από τον χρήστη Alma Barroca στις 20 Φεβ 2020 | Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη Alma Barroca στις 23 Φεβ 2020
Megan Hilty - "It Happens All The Time" [2013]

Broadway star Megan Hilty's debut album, "It Happens All The Time", was released on March 12, 2013. It debuted at #96 on the Billboard 200 and has sold around 5000 copies.

In this collection you'll find all the lyrics of the songs present in this album, along with translations. Also present: songwriter info + length + further information.

τραγούδι | Αγγλικά Megan Hilty

Track #1️⃣

- Written by Glen Ballard and Lauren Pritchard.
- 4:09
- An original song

Μεταφράσεις:  Πορτογαλικά
τραγούδι | Αγγλικά Megan Hilty

Track #2️⃣

- Written by Andrew Dorff, Katrina Elam and Tommy Lee James.
- 3:34
- An original song

Μεταφράσεις:  Πορτογαλικά
τραγούδι | Αγγλικά Megan Hilty

Track #3️⃣

- Written by Wayne Hector, Jimmy Hogarth and Ben Earle.
- 3:37
- 1st single

Μεταφράσεις:  Πορτογαλικά
τραγούδι | Αγγλικά Megan Hilty

Track #4️⃣

- Written by Carrie Underwood, Luke Laird and Ne-Yo.
- 3:26
- An original song

Μεταφράσεις:  Πορτογαλικά
τραγούδι | Αγγλικά Megan Hilty

Track #5️⃣

- Written by Taylor Swift, Joy Williams, John Paul White and T-Bone Burnett.
- 3:41
- Taylor Swift cover

Μεταφράσεις:  Πορτογαλικά Γερμανικά
τραγούδι | Αγγλικά Megan Hilty

Track #6️⃣

- Written by Damien Rice.
- 4:34
- Damien Rice cover

Μεταφράσεις:  Πορτογαλικά
τραγούδι | Αγγλικά Megan Hilty

Track #7️⃣

- Written by A.C. Burrell, Kevin Ronnie McPherson, Francesca Richard and Trevor Wesleyt.
- 3:20
- An original song

Μεταφράσεις:  Πορτογαλικά
τραγούδι | Αγγλικά Megan Hilty

Track #8️⃣

- Written by Aimee Mann.
- 3:23
- This song was originally performed by Aimee Mann, as part of the "Magnolia" OST

Μεταφράσεις:  Πορτογαλικά
τραγούδι | Αγγλικά Megan Hilty

Track #9️⃣

- Written by Mike Campbell, Don Henley and John David Souther.
- 4:24
- Don Henley cover

Μεταφράσεις:  Πορτογαλικά
τραγούδι | Αγγλικά Megan Hilty

Track #1️⃣0️⃣

- Written by Jon Foreman.
- 3:51
- Switchfoot cover

Μεταφράσεις:  Πορτογαλικά
Σχόλια