Διαφήμιση

Scorpions 🇩🇪 – 02 – "Fly to the Rainbow" (Album Tracklist)

Δημιουργήθηκε από τον χρήστη mk87 στις 20 Οκτ 2019
Scorpions 🇩🇪 – 02 – "Fly to the Rainbow" (Album Tracklist)

The second studio album by Scorpions was released in 1974. It did not chart in Germany or any other country.

τραγούδι | Αγγλικά Scorpions

Track 01

written by Rudolf Schenker and Klaus Meine

📻 first (any only) single

Μεταφράσεις:  Γερμανικά Γαλλικά
τραγούδι | Αγγλικά Scorpions

Track 02

written by Rudolf Schenker and Klaus Meine

🅱️ B-side on the single "Speedy's Coming"

Μεταφράσεις:  Γαλλικά
τραγούδι | Αγγλικά Scorpions

Track 03

written by Ulrich Roth

τραγούδι | Αγγλικά Scorpions

Track 04

written by Michael Schenker and Klaus Meine

τραγούδι | Αγγλικά Scorpions

Track 05

written by Rudolf Schenker and Klaus Meine

Μεταφράσεις:  Ελληνικά Γαλλικά
τραγούδι | Αγγλικά Scorpions

Track 06

written by Michael Schenker, Rudolf Schenker and Klaus Meine

τραγούδι | Αγγλικά Scorpions

Track 07

written by Michael Schenker and Ulrich Roth

Σχόλια