Διαφήμιση

Poslednyaya poema. ( Αγγλικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Yalla (Ялла )
  • Τραγούδι: Poslednyaya poema.
  • Μεταφράσεις: Αγγλικά
Ζητήθηκε επανέλεγχος

Poslednyaya poema.

Я уплываю, и время несет меня
С края на край,
С берега к берегу, с отмели к отмели...
Друг мой, прощай!
Знаю, когда-нибудь с дальнего берега
Давнего прошлого
Ветер весенний ночной принесет тебе
Вздох от меня.
Ты погляди, ты погляди,
Ты погляди -
Hе осталось ли что-нибудь после меня?
В полночь забвенья, на поздней окраине
Жизни твоей
Ты погляди без отчаянья,
Ты погляди без отчаянья:
Вспыхнет ли, примет ли облик безвестного образа,
Будто случайного?
Примет ли облик безвестного образа,
Будто случайного?.
Это не сон, это не сон,
Это - вся правда моя, это истина,
Смерть побеждающий вечный закон -
Это любовь моя,
Это любовь моя...
 
Υποβλήθηκε από Шахноза МухамедоваШахноза Мухамедова στις Δευ, 03/02/2020 - 16:40
Αγγλικά μετάφρασηΑγγλικά
Align paragraphs

The last poem.

I am floating away, and time takes me away
From edge to edge,
From shore to shore, from shoal to shoal...
My friend, farewell!
I know, someday from far shore
From long past
The spring night wind will bring you
A breath from me.
Look for a while, look for a while, look for a while -
Is there anything left after me?
In oblivion midnight, on late outskirts
Of your life
Take a look without desperation,
Take a look without desperation:
Will it flash, will it accept the face of unknown image,
As if by chance?.
Will it accept the face of unknown image,
As if by chance?.
This is not a dream, this is not a dream,
These are all my truth, It is true,
Death defying eternal law - that is my love, that is my love...
 
Ευχαριστώ!
δέχθηκε 6 ευχαριστίες
Υποβλήθηκε από Шахноза МухамедоваШахноза Мухамедова στις Τρί, 11/02/2020 - 13:16
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη Шахноза МухамедоваШахноза Мухамедова στις Δευ, 17/02/2020 - 03:45
Ο μεταφραστής ζήτησε επανέλεγχο.
Αυτό σημαίνει πως θα χαρεί να λάβει διορθώσεις, προτάσεις κλπ σχετικά με την μετάφραση.
Αν είστε ευφραδής και στις δυο γλώσσες του ζεύγους, παρακαλούμε αφήστε τα σχόλιά σας.
Λοιπές μεταφράσεις του "Poslednyaya poema."
Σχόλια
IrulaIrula    Δευ, 17/02/2020 - 01:05

Концовка имеет другой смысл:
Смерть побеждающий вечный закон - это любовь моя.
Death defying eternal law - that is my love.
My love is eternal law that wins over death.

Прекрасные стихи Рабиндранада Тагора в переводе с бенгальского Аделиной Адалис. Эта песня была темой одного из моих любимейших фильмов, «Вам и не снилось». Композитор Алексей Рыбников. В фильме песню исполняли Ирина Отиева и Вера Соколова. Йала исполняли её на Песне Года 82, на сколько я помню.

Пару лет назад в Индии вышел фильм по роману Рабиндранада Тагора «Последняя поэма», но он только на бенгальском, к моему огромному сожалению. Очень хотелось бы посмотреть!