Διαφήμιση

como quien oye llover

Υποβλήθηκε από Crandiberry78 στις Τρί, 29/10/2019 - 13:06

Idiomatic translations of "como quien oye llover"

Αγγλικά
like water off a duck's back
Ερμηνείες:
Γαλλικά
Comme l'eau sur le dos d'un canard
Ερμηνείες:
Γαλλικά
Comme l'eau sur les plumes d'un canard
Ερμηνείες:

Meanings of "como quien oye llover"

Ισπανικά

Translation: as someone who listens to the rain (i.e., without interest)

Eρμηνεύτηκε από Crandiberry78Crandiberry78 στις Τρί, 29/10/2019 - 13:06
Explained by Crandiberry78Crandiberry78