Διαφήμιση

Con gli occhi chiusi (E i pugni stretti) ( Αγγλικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Franco Simone (Francesco Luigi Simone)
  • Τραγούδι: Con gli occhi chiusi (E i pugni stretti) 8 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Αγγλικά, Γαλικιανά-Πορτογαλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Καταλανικά, Πορτογαλικά, Τουρκικά
  • Αιτήματα: Λατινικά, Ρωσικά
Ιταλικά

Con gli occhi chiusi (E i pugni stretti)

Ti piaceva solo far l’amore
lì nella pineta,
lì non ti annoiavi mai.
 
Ti sentivi il fuoco nelle vene
quando io ti amavo,
quando ti stringevo a me.
 
Ti piaceva solo far l’amore,
ero innamorato
e non mi accorgevo mai
che con gli occhi chiusi,
con il fuoco dentro
e con i pugni stretti
non vedevi mai,
mai,
mai, mai, mai
l’amore mio
l’amore mio
l’amore mio,
povero amore,
nelle tue mani
tu lo soffocavi
con le mani,
le tue mani.
 
Ti è bastato solo qualche giorno
per poter rifare a un altro
quei discorsi tuoi.
 
Chiudi gli occhi ancora
con il fuoco dentro,
stringi i pugni ancora,
ora tocca a lui.
 
Ti piaceva solo far l’amore,
ero innamorato
e non mi accorgevo mai
che con gli occhi chiusi,
con il fuoco dentro
e con i pugni stretti
non vedevi mai,
mai,
mai, mai, mai
l’amore mio
l’amore mio
l’amore mio,
povero amore,
nelle tue mani
tu lo soffocavi
con le mani,
le tue mani.
 
Son tornato lì nella pineta
ed ho chiesto scusa
sì, l’ho fatto io per te,
per le offese fatte all’erba verde,
al vento e alle ombre
e a tutti gli alberi che sai.
 
L’amore mio,
l’amore mio,
l’amore mio,
povero amore mio,
l’amore mio,
povero amore mio.
 
Υποβλήθηκε από ferneygferneyg στις Τρί, 25/07/2017 - 22:27
Αγγλικά μετάφρασηΑγγλικά
Align paragraphs
A A

With eyes closed (And clenched fists)

You only liked making love
There, in the pine forest,
There, you were never bored.
 
You felt fire in your vains
when I loved you,
when I held you close to me.
 
You only liked making love,
I was in love
and I never noticed
that with eyes closed,
with fire within
and with clenched fists
you never saw,
ever,
ever, ever, ever,
my love
my love
my love
poor love,
in your hands,
you suffocated it
with your hands,
your hands.
 
You only needed some days
to give the same speeches of yours
to someone else.
 
Close your eyes again
with the fire within,
you clench your fists again,
now it is his turn.
 
You only liked making love,
I was in love
and I never noticed
that with eyes closed,
with fire within
and with clenched fists
you never saw,
ever,
ever, ever, ever,
my love
my love
my love
poor love,
in your hands,
you suffocated it
with your hands,
your hands.
 
I went back there, to the pine forest
and I asked for forgiveness
Yes, I did it for you,
for the insults made to the green grass,
to the wind and the shadows
and to all the trees that you know.
 
My love,
my love,
my love,
my poor love,
my love,
my poor love.
 
Υποβλήθηκε από Laura1111Laura1111 στις Πέμ, 17/08/2017 - 10:14
Προστέθηκε προς απάντηση στο αίτημα του ferneygferneyg
Σχόλια