Advertisement

Cornerstone ( Φιλιππινέζικα / Τάγκαλογκ μετάφραση)

Advertisement
Φιλιππινέζικα / Τάγκαλογκ μετάφραση

Batong Panulukan

Pag-asa ko ay nakatayo walang iba kundi
sa dugo ni Hesus at katuwiran
Di ako nagtiwala sa pinakamatamis na pakikidigma
ngunit nagtiwala lamang sa Pangalan ni Hesus.
 
Si Kristo lamang, batong panulukan
Mahina ngunit pinatibay, sa pag-ibig ng Tagapagligtas
Sa pagsapit ng bagyo, siya ang Panginoon
Panginoon ng Lahat
 
Kapag ang kadiliman ay waring di magpakita
Mananahan ako sa kanya di-nababagong biyaya
Sa bawat malakas at mabagyong unos
Nakaangkla ako sa Kanyang talukbong
 
Pag Siya'y darating sa tunog ng trumpeta
Doon lamang ako kanyang mahahanap
Nababalot sa Kanyang tanging katuwiran
Walang kasalanang nakatayo sa harapan ng Kanyang trono.
 
Υποβλήθηκε από introvoyz041 στις Τρί, 11/09/2012 - 07:49
Σχόλια συντάκτη:

Hillsong cornerstone

Αγγλικά

Cornerstone

Σχόλια