Διαφήμιση

Croatian Folk στίχοι

ΣτίχοιΜεταφράσειςΑιτήματα
Bašćanska pločaΠαλαιά Εκκλησιαστικά ΣλαβόνικαSlovenian
Αγγλικά
Βουλγαρικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ιταλικά
Κροατικά
Λευκορωσικά
Μεταγραφή
Μπασκίρ
Πολωνικά
Ρωσικά
Τσέχικα
Ča more to biti?Croatian (Chakavian dialect)Κροατικά
Ciribiribela Mare mojaΚροατικάvideoΑγγλικά
Νορβηγικά
Πολωνικά
Ρωσικά
Crne očiΚροατικάvideoΑγγλικά
Ρωσικά
Čula jesam da se dragi ženiΚροατικάΑγγλικά
Ουκρανικά
Ρωσικά
Cveti mi, fijolicaΚροατικά (Kajkavian dialect)videoΑγγλικά
Ρωσικά
Davno sam ja dragaΚροατικάΑγγλικά
Ρωσικά
Dobro jutro, ca se ne javiješ?ΚροατικάvideoΑγγλικά
Ρωσικά
DubrovčankaΚροατικάvideoΑγγλικά
Ρωσικά
Dva BračaninaCroatian (Chakavian dialect)Νορβηγικά
Ρωσικά
FalaΚροατικά (Kajkavian dialect)videoΑγγλικά
Ρωσικά
Izišla je zelena narančaΚροατικάvideoΑγγλικά
Ρωσικά
Ju te san se zajubijaCroatian (Chakavian dialect)videoΑγγλικά
Ρωσικά
Jutro ranoΚροατικάvideoΑγγλικά
Πολωνικά
Ρωσικά
Kad bi ove ruže maleΚροατικάvideoΑγγλικά #1 #2
Πορτογαλικά
Ρωσικά #1 #2
Kad plavo cvijeće cvateΚροατικάΑγγλικά
Ρωσικά
Kad sam bila djevojčicaΚροατικάΡωσικά
Kad sunce zađe za oblakΚροατικάvideoΑγγλικά
Ρωσικά
Kleči djeva pred oltaromΚροατικάvideoΑγγλικά
Ρωσικά
Kraj jezeraΚροατικάvideoΑγγλικά
Ρωσικά
Kukavica (U gaju tom)ΚροατικάvideoΑγγλικά
Ουκρανικά
Ρωσικά
Lijepe su ti moslavčankeΚροατικάΡωσικά
Lipe li su mlade KaštelankeCroatian (Chakavian dialect)video
MarinaΚροατικάΡωσικά
Maslina je neobranaCroatian (Chakavian dialect)videoΑγγλικά
Ρωσικά
Medjimurski lepi dečkiΚροατικά (Kajkavian dialect)Ρωσικά
Međimurje maloΚροατικάvideoΡωσικά
Moj angelekΚροατικά (Kajkavian dialect)videoΚροατικά
Ρωσικά
Momen dragu prva mu je levaCroatian (Chakavian dialect)videoΑγγλικά
Κροατικά
Ρωσικά
Moslavino moja milaΚροατικάvideoΑγγλικά
Ρωσικά
Mura, MuraΚροατικά (Kajkavian dialect)videoCroatian (Chakavian dialect)
Αγγλικά
Κροατικά
Πολωνικά
Ρωσικά
Σέρβικα
Na malenom brijeguΚροατικάvideoΑγγλικά
Ρωσικά
Oj, Hrvatska - mati (Zovi, samo zovi)ΚροατικάvideoΑγγλικά
Ρωσικά
Oj,mladosti mojaΚροατικάvideoΑγγλικά
Ρωσικά
Podravska krvΚροατικά (Kajkavian dialect)videoΑγγλικά
Κροατικά
Ρωσικά
Ponoć je tako divna bajnaΚροατικάΡωσικά
Popevke sem slagalΚροατικά (Kajkavian dialect)Αγγλικά
Κροατικά
Ρωσικά
Τουρκικά
Porodil se Kralj NebeskiΚροατικά (Kajkavian dialect)Croatian (Chakavian dialect)
Κροατικά
Ρωσικά
Rasla ruža rumenaΚροατικάΑγγλικά
Ρωσικά
Ribareva Janja (Ribara starog kći)ΚροατικάvideoΑγγλικά
Ρωσικά
Rožica sem bilaΚροατικά (Kajkavian dialect)videoΑγγλικά
Κροατικά
Πορτογαλικά
Ρωσικά
Τουρκικά
S curama je krajΚροατικάvideoΑγγλικά
Ρωσικά
Školnik hodi kak po drotuΚροατικά (Kajkavian dialect)Αγγλικά
Κροατικά
Ρωσικά
Slavuj mi pjevaΚροατικάvideoΑγγλικά
Ρωσικά
SpovedΚροατικά (Kajkavian dialect)videoΚροατικά
Ρωσικά
SvekrvaΚροατικάvideoΡωσικά
Švet Ivane o' moga TrogiraCroatian (Chakavian dialect)videoΑγγλικά
Κροατικά
Ρωσικά
Sveta noć jeΚροατικά (Kajkavian dialect)
Tri kralja hodahuCroatian (Chakavian dialect)Κροατικά
Σέρβικα
Tužna je nedeljaΚροατικάvideoΑγγλικά
Ρωσικά
Tužno plačem kuću ostavljamΚροατικάvideoΡωσικά
Ρουμανικά
U našeg MarinaΚροατικάvideoΑγγλικά
Ρωσικά
U šumici zelenojΚροατικάΡωσικά
Vehni, vehni fijolicaΚροατικά (Kajkavian dialect)videoΚροατικά
Ρωσικά
Vinska kapljaΚροατικά (Kajkavian dialect)Κροατικά
Ρωσικά
Volim u kolu igratiΚροατικάvideoΑγγλικά
Ρωσικά
Vre ftičeki spijuΚροατικά (Kajkavian dialect)Κροατικά
Ρωσικά
Vu BosniΚροατικά (Kajkavian dialect)Κροατικά
Vu plavem trnaciΚροατικά (Kajkavian dialect)Κροατικά
Ρωσικά
Vu toj nemškoj zemljiciΚροατικά (Kajkavian dialect)Κροατικά
Ρωσικά
Zaspalo je siročeΚροατικάvideoΑγγλικά
Ρωσικά
Zašumjele goreΚροατικά (Kajkavian dialect)videoΑγγλικά
Ρωσικά
Zginula je pikušaΚροατικά (Kajkavian dialect)videoΑγγλικά
Κροατικά
Ρωσικά
Znaš neviro da si moja viraCroatian (Chakavian dialect)Κροατικά
Zorja moja, zorjaΚροατικά (Kajkavian dialect)videoΑγγλικά
Ρωσικά
Zvijezda tjera mjesecaΚροατικάvideoΑγγλικά #1 #2
Γερμανικά
Ελληνικά
Ουκρανικά
Ρωσικά
Σέρβικα
Τουρκικά
Zvira voda iz kamenaΚροατικά (Kajkavian dialect)videoΑγγλικά
Κροατικά
Ρωσικά
Σχόλια