Διαφήμιση

Dona Dona ( Κροατικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Joan Baez (Joan Chandos Baez)
  • Άλλες εκτελέσεις :: Zupfgeigenhansel
  • Τραγούδι: Dona Dona 17 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Αρμένικα, Γαλλικά #1, #2, Γερμανικά #1, #2, Γίντις, Εβραικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Κροατικά, Ουγγαρέζικα, Ουκρανικά, Περσικά #1, #2, Ρουμανικά, Ρωσικά, Τουρκικά
Αγγλικά

Dona Dona

(chorus:)
Dona, dona, dona, dona,
Dona, dona, dona, do,
Dona, dona, dona, dona,
Dona, dona, dona, do
 
On a wagon bound for market
There's a calf with a mournful eye.
High above him there's a swallow
Winging swiftly through the sky.
 
How the winds are laughing
They laugh with all their might
Laugh and laugh the whole day through
And half the summer's night.
 
(chorus)
 
"Stop complaining," said the farmer,
"Who told you a calf to be?
Why don't you have wings to fly with
Like the swallow so proud and free?"
 
       How the winds are laughing ...
 
(chorus)
 
Calves are easily bound and slaughtered
Never knowing the reason why.
But whoever treasures freedom,
Like the swallow has learned to fly.
 
       How the winds are laughing ...
 
(chorus)
 
Υποβλήθηκε από Valeriu RautValeriu Raut στις Τρί, 11/09/2012 - 06:41
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη Valeriu RautValeriu Raut στις Τρί, 07/05/2019 - 07:05
Σχόλια συντάκτη:

Yiddish song, 1940

Κροατικά μετάφρασηΚροατικά
Align paragraphs
A A

Dona Dona

(Pripjev)
Dona, dona, dona, dona
Dona, dona, dona, do,
Dona, dona, dona, dona,
Dona, dona, dona, do
 
Na vagonu određenom za tržnicu
Tele je žalosnoga oka
Visoko iznad njega je lastavica
Strelovito širi krila preko neba.
 
Kako se vjetrovi smiju
Smiju se svom snagom
Smiju se i smiju cijeli dan
I pola ljetne noći.
 
(Pripjev)
 
"Prestani gunđati" rekao je famer
"Tko ti je rekao tele da budeš?
Zašto nemaš krila s kojima bi letio
Poput lastavice tako ponosno i slobodno?
 
Kako vjetri se smiju....
 
(Pripjev)
 
Telad je lako svezati i zaklati
Nikad ne znajući razlog zašto
Ali tko god cijeni slobodu
Poput lastavice je naučio letjeti.
 
Kako vjetri se smiju...
 
(Pripjev)
 
Ευχαριστώ!
δέχθηκε 9 ευχαριστίες
Υποβλήθηκε από M de VegaM de Vega στις Σάβ, 27/02/2016 - 23:48
Σχόλια