Dotańczę do tej chwili (Μεταγραφή)

Dotańczę do tej chwili

Błąd robię za błędem
Wędrując przez świat
Już inny nie będę
Choć sporo znam rad
Chcę poznać sam
Porażki ból,
Nadziei błysk,
Zwycięstwa sól
 
Dotańczyć pragnę aż do
Tej chwili
Dotańczyć do
Chwili
Gdy niebo się rozchyli
I uśmiechnie los,
 
Dotańczę do tej chwili
Dotańczę do chwili
Gdy ujrzę dobrą gwiazdę
Nad moją głową wprost
 
Zamiast mieć trwożny gest
Zamiast drżeć jak na jesieni liść
Tańczyć tak piękniej jest
Ostro żyć, na całość zawsze iść
 
Pod okiem maestra
Co wzrok zimny ma
Magiczna orkiestra
Do końca nam gra
 
Ktoś odpadł już
Zmęczony zbyt
Ale nie ja,
Ja noc czy świt
 
Dotańczyć pragnę aż do.....itd.
 
Dotańczę do tej chwili
Gdy niebo schyli się
I w szczęścia krąg
Gwiazda z niebieskich łąk
Poprowadzi mnie...
 
Υποβλήθηκε από Stepan AkchurinStepan Akchurin στις Τετ, 15/01/2020 - 01:23
Μεταγραφή
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Дотаньчѧ до тэй хвили

Блѫд робѩ за блѧдэм
Вѧдруѭц през свят
Юж инны не бѧдѧ
Хоть споро знам рад
Хцѧ познать сам
Поражки бо́ль,
Надеи блыск,
Звытѩства со́ль
 
Дотаньчить прагнѧ аж до
Тэй хвили
Дотаньчить до
Хвили
Гды небо сѩ розхыли
И усьмехне лёс,
 
Дотаньчѧ до тэй хвили
Дотаньчѧ до хвили
Гы уйрѩ добрѫ гвяздѧ
Над моѭ гловѫ впрост
 
Замяст меть трвожны гэст
Замяст држеть як на есени листь
Таньчить так пѩкней ест
Остро жить, на цалость завше исть
 
Под окем маэстра
Цо взрок зимны ма
Магична оркестра
До коньца нам гра
 
Ктось одпадл юж
Змѧчоны збыт
Але не я,
Я ноц чи свит
 
Дотаньчить прагнѧ аж до.....итд.
 
Дотаньчѧ до тэй хвили
Гды небо схыли сѩ
И в щѧстя крѫг
Гвязда з небеских лѫк
Попровади мне...
 
Ευχαριστώ!
Υποβλήθηκε από Angel of SpeedAngel of Speed στις Πέμ, 02/12/2021 - 18:46
Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Dotańczę do tej ..."
Agata Grześkiewicz: Κορυφαία 3
Σχόλια
Read about music throughout history