Διαφήμιση

(fare) l'avvocato del diavolo

Υποβλήθηκε από Gyps Fulvus στις Τετ, 30/03/2016 - 14:16

Idiomatic translations of "(fare) l'avvocato del ..."

Αγγλικά
to play devil's advocate
Ερμηνείες:
Αγγλικά #1, #2, Ελληνικά
Αγγλικά
Play (the) devil's advocate
Γαλλικά
(faire) l'avocat du diable
Ερμηνείες:
Γαλλικά
Se faire l'avocat du diable
Ερμηνείες:
Γερμανικά
den Advocatus Diaboli spielen
Ελληνικά
Κάνω το δικηγόρο του διαβόλου
Ερμηνείες:
Ισπανικά
(Ser) el abogado del diablo
Ερμηνείες:
Πολωνικά
odgrywać rolę adwokata diabła/ robić za adwokata diabła
Πολωνικά
Sprzymierzyć się z diabłem / sprzedać duszę diabłu
Ερμηνείες:

Meanings of "(fare) l'avvocato del ..."

Αγγλικά

To raise objections to a decision/proposal/project, to systematically point out the possible flaws of a project. It is usually a form of constructive criticism to ensure that the final result is completely convincing.
The phrase originally describes the priest who, in a canonization process, was in charge of highlighting character flaws in a candidate to sainthood.

Eρμηνεύτηκε από Gyps FulvusGyps Fulvus στις Τετ, 30/03/2016 - 14:16
Explained by Gyps FulvusGyps Fulvus