Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Στίχοι Айтеч

  • Καλλιτέχνης: Fatima Dzibova (Фатима Дзибова)
Ζητήθηκε επανέλεγχος
Adyghe
Adyghe
A A

Айтеч

Орайдэ си джанэ фыжьы гущэри
дахэуи къысдэчэрэзыри,
сэ джэгуми сызэрэнэсэуи
чэрэзо сыкъытехьаныба
 
Тыгъурыгъо си нэ нагъуитlу
гущэри сэ напэ чъlэгъум
чъlэсэгъэкlуадэри,
сэ ар адэ сидахагъори
Айтэчи шlущэ слъэгъугъэба.
 
Тигъунэгъо Мукдинэцlыку
гущэри тадыжьы къакlо зэпытыри ей.
Сыдыгъо укъысдэкlот?
еlошъы сэр мыгъо сыщыгъэlэжьырэп.
 
Тигъунэгъо Мукдинэцlыку гущэри ей,
таущтэу сэ сыбдэкlона ей,
си кlасэ си Айтэчы
сищэнэу къысиlуагъэба?
 
Зи паlожьыр къольэжьы
набгъо гущэуи ей,
зи унашьхьэ уарзэ темыльы гущэ ей,
шхыныльэ мыгъори зигъольыжыпэми,
таущтэу сэ сыбдэкlона?
 
Уашъоми сэ сыдэпльые гущэмэ ей
жъуагъохэр зэкlэльырыт гущи ей,
сикlасэм кlэльырысыгъэри ей
джэнэтым щэрэмыкlодыба!
 
Тиунэгъо Мукдинэцlыку
гущэри ей тадыжьы укъэмыкlожьыба ей,
Айтэчы сигъэгугъагъи сэ,
пшъхьэ гущи щегъэзиежьба,
Айтэчы сигъэгугъагъи сэ,
пшъхьэ гущи щегъэзиежьба,
Айтэчы сигъэгугъагъи сэ,
пшъхьэ гущи щегъэзиежьба.
 
Ευχαριστώ!
Υποβλήθηκε από Kevin RainbowKevin Rainbow στις 2021-12-17
The submitter of the song requested proofreading.
It means that the lyrics may not be accurate.
If you are proficient in the language of the song, you are welcome to αφήστε τα σχόλιά σας.

 

Fatima Dzibova: Κορυφαία 3
Συλλογές με "Айтеч"
Σχόλια
Read about music throughout history