Διαφήμιση

Featã cu perlu neali neali ( Αγγλικά μετάφραση)

Βλάχικα Αρμάνικα
Βλάχικα Αρμάνικα
A A

Featã cu perlu neali neali

Featã cu perlu neali neali
Tsi plãndzã mardzina di'amari
Ma ti kirushi, io calea featã va ts'aspunu
In hoarã va nidzemu, armãna mea deadunu
Ma ti kirushi, io calea featã va ts'aspunu
In hoarã va nidzemu, armãna mea deadunu
 
Tsi ghini cã tora ti vidzui
Cã io cupia nj'u kirui
Tsi va's aspunu acasã gione, cãndu'a negu
Ma ghini s'moru, tu'aestã apã sã'nj mi'necu
Tsi va's aspunu acasã gione, cãndu'a negu
Ma ghini s'moru, tu'aestã apã sã'nj mi'necu
 
Gione lãi va tsã dau nã sutã
Mashi s'ti vedu una minutã
Dapoaia noi, noi gione va n'adunãmu
Pi mardzina di'amari gione s'nã priimnãmu
Dapoaia noi, noi gione va n'adunãmu
Pi mardzina di'amari gione s'nã priimnãmu
 
Υποβλήθηκε από CalusarulCalusarul στις Κυρ, 25/03/2012 - 10:27
Αγγλικά μετάφρασηΑγγλικά
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Thin haired girl

You, thin haired girl
Why are you crying by the sea
If your lost, I shall tell you the way back
We'll go downtown
Together, my Aromanian girl
If your lost, I shall tell you the way back
We'll go downtown
Together, my Aromanian girl
 
So nice to have seen you
'Cause I lost my flock of sheep
What will I say when I get back home
I shall rather die drowned in this water
What will I say when I get back home
I shall rather die drowned in this water
 
I will give you a hundred, man
Just to see you a minute
And then we will meet again
To have a walk on the beach
And then we will meet again
To have a walk on the beach
 
Ευχαριστώ!
δέχθηκε 1 ευχαριστία
Υποβλήθηκε από SaebastianSaebastian στις Κυρ, 26/09/2021 - 05:49
Προστέθηκε προς απάντηση στο αίτημα του CalusarulCalusarul
Μεταφράσεις του τραγουδιού ''Featã cu perlu neali...''
Αγγλικά Saebastian
Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Featã cu perlu neali..."
Elena Gheorghe: Κορυφαία 3
Σχόλια
Read about music throughout history