Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Σταθείτε με την Ουκρανία!
Μερίδιο
Μέγεθος γραμματοσειράς
Μετάφραση
Swap languages

کجاست مار سفید؟

فقط یک چیز در ذهن دارم
پنج گرم کوکائین، تنها پرواز کنم
به سوی سرزمین فراموشی.
در ذهنم افکاری دارم
زمانی که این حالت تمام شود
زمانی که دیگر تنها نخواهم بود
زیرا مار سفید وارد می‌شود.
 
فقط یک چیز در ذهن دارم
پنج گرم کوکائین، تنها پرواز کنم
به سوی سرزمین فراموشی.
در ذهنم افکاری دارم
زمانی که این حالت تمام شود
زمانی که دیگر تنها نخواهم بود
زیرا مار سفید وارد می‌شود.
 
دیوانه شده‌ام، واقعا زیر یک افتاده‌ام
ستاره‌ها را نمی‌گیرم
مثل یک تخته چوب دراز خواهم کشید.
به چه چیزی اعتقاد دارم؟
مثل مرغی که از گرسنگی جیغ می‌زند
مثل یک گرگ‌آزاد که به ماه نگاه می‌کند
در ذهنم حفره‌هایی همچون خیابان‌ها
پیش از خانه‌ی تو وجود دارد.
مثل یک نیم‌کره شکلانه رفته‌ام
که روی میز خوابیده است
فراموشی مثل عقلتان را در ببریده.
برادر، بله، صورتم را چگونه منحرف می‌کند
در ذهنم همه چیز به همانند تلویزیون آشفته است.
این وضعیت من را عجیب نمی‌کند
کمبود کالا، من در افکارم مشغول خوردن هستم.
من تصمیم خواهم گرفت یا نه
همه‌چیز را از خانه خودم بفروشم.
در کل من دیگر به زندگی امید نمی‌کنم
اما همچنان همه چیز فروخته شده است.
بله، همه بدهی‌ها، مثل ازمایش
همچون خانه‌ی تابالوگی در حال انفجار است.
دومین روز بدون مواد مخدر
مار سفید و مواد شیمیایی کجا هستند؟
فاکتور دیوانه‌آور اینقدر آزار می‌دهد
مثل اینکه یک ملخ شما را به گرداب بزند.
 
فقط یک چیز در ذهن دارم
پنج گرم کوکائین، تنها پرواز کنم
به سوی سرزمین فراموشی.
در ذهنم افکاری دارم
زمانی که این حالت تمام شود
زمانی که دیگر تنها نخواهم بود
زیرا مار سفید وارد می‌شود.
 
جشن شیمیایی، می‌خواهم به تجدید نظر بروم
به دلال نه به کوه‌ها.
اوه خدا، احتمالاً من می‌لرزم
همچون نوچالا هیچ چیز نمی‌زنم.
تا حد زیادی می‌خواهم به ستاره‌ها دست بزنم
اما هیچی از این کار نمی‌شود، زیرا من دچار افت هستم.
فقط زیبایی کامل فراموشی
ولی من عاشق ورود اژدهایی هستم.
پول دارید؟ آیا شما هم بدهی دارید؟
اوه خدا، امروز دیگر نمی‌دویم.
می‌خواهم قوی مثل پلنگ باشم
در دلالی ترکیبی نیست.
دیگر نه، قطعاً نه
مانند یک مرگی به تدریج من را تجزیه می‌کند.
هیچ چیزی نمی‌خورم، لرز دارم.
خداحافظ جان من، چقدر طول خواهد کشید؟
این حالت؟ وان کوکس به من خوابیده است
و من تنها برای لذت گرفتن از هروئین استفاده می‌کنم.
با افکارم دو
 
Πρωτότυποι στίχοι

Gdzie jest biały węgorz ? (Zejście)

Στίχοι τραγουδιού (Πολωνικά)

Σχόλια