Golubushka (Голубушка) (Μεταγραφή)

Advertisements
Ρωσικά

Golubushka (Голубушка)

Голубушка, голубушка, родимая матушка,
Не давай ты батюшке чашу зелена вина,
Ай, не давай ты батюшке зелена вина испить –
Запродаст он доченьку на дальнюю сторонушку.
 
Ай, запродал меня батюшка на чужу сторонушку,
За поруки за крепкие, за письма вековечные,
Ай, за поруки за крепкие, за письма вековечные,
Выкупать – не выкупить, выручать – не выручить.
 
Голубушка, ты, матушка, свет мой сударь, батюшко,
Много ль надосадила, живучи напрокучила?
Я много ль надосадила, живучи напрокучила?
Дела ли не делала, работу ль не работала?
 
Я дела ли не делала, работу не работала?
Не слуга ль я верная, посылочка не скорая?
Я не слуга ли я верная, посылочка не скорая?
Сусек хлебушка выела, колодезь воды выпила?
 
Ах, родимая матушка, государь мой, батюшко,
Ой, и рассердилися на меня, на девицу.
Ой, что и распрогневились на меня, на бедную?
Обносила ль платьюшко, куском объелась сахарным?
 
Ай, обносила платьюшко, куском объелась сахарным?
Уж кажется, желанная жила я молодёшенька.
Уж кажется, желанная жила я молодёшенька,
Потише воды далекия, пониже травы шёлковыя...
 
Υποβλήθηκε από dashkin85 στις Τετ, 30/11/2011 - 11:25
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη SaintMark στις Πέμ, 19/01/2017 - 06:32
Align paragraphs
Μεταγραφή

Golubushka

Golubushka, golubushka, rodimaya matushka,
Ne davay ty batyushke chashu zelena vina,
Ay, ne davay ty batyushke zelena vina ispit' –
Zaprodast on dochen'ku na dal'nyuyu storonushku.
 
Ay, zaprodal menya batyushka na chuzhu storonushku,
Za poruki za krepkiye, za pis'ma vekovechnyye,
Ay, za poruki za krepkiye, za pis'ma vekovechnyye,
Vykupat' – ne vykupit', vyruchat' – ne vyruchit'.
 
Golubushka, ty, matushka, svet moy sudar', batyushko,
Mnogo l' nadosadila, zhivuchi naprokuchila?
YA mnogo l' nadosadila, zhivuchi naprokuchila?
Dela li ne delala, rabotu l' ne rabotala?
 
YA dela li ne delala, rabotu ne rabotala?
Ne sluga l' ya vernaya, posylochka ne skoraya?
YA ne sluga li ya vernaya, posylochka ne skoraya?
Susek khlebushka vyyela, kolodez' vody vypila?
 
Akh, rodimaya matushka, gosudar' moy, batyushko,
Oy, i rasserdilisya na menya, na devitsu.
Oy, chto i rasprognevilis' na menya, na bednuyu?
Obnosila l' plat'yushko, kuskom ob"yelas' sakharnym?
 
Ay, obnosila plat'yushko, kuskom ob"yelas' sakharnym?
Uzh kazhetsya, zhelannaya zhila ya molodoshen'ka.
Uzh kazhetsya, zhelannaya zhila ya molodoshen'ka,
Potishe vody dalekiya, ponizhe travy sholkovyya
 
Υποβλήθηκε από Επισκέπτης στις Πέμ, 19/04/2018 - 16:34
Σχόλια