Διαφήμιση

Google Translate sings: Look What You Made Me Do ( Πορτογαλικά μετάφραση)

Αγγλικά
A A

Google Translate sings: Look What You Made Me Do

I am not your toys
Built-in level raspberries
He played the role of yam
I am guilty, you do not want
 
I am not guilty
(You said you were)
How can you say when Williams
(Who's Williams?)
He says that the dog was mine
(That is my dog!)
However, India (Oh!)
 
But I have spiritual abilities
Part-time coaches will help me more
Honey, I'm dead and I have been all the time
A list of attributes and green have been emphasized
Immediately I sprinkle her, and I'm doubled at that time, she!
 
Oh, what am I doing?
What am I doing?
What am I doing?
(Oh my god) What am I doing?
Oh, what am I doing?
What do I do to me?
See what you did
See what I did
What am I doing?
 
I do not like your royal buttons
They cooperated with me
Gold demanded
(Gimme that gold!)
You locked me and eats me (What?)
 
The next day, in the world, another play plays
But I do not know, I think action is everything I think
Then the world works, but one thing is clear
Maybe my feet may know me, but you're all here (Hi!)
 
But when I was awake, I worked hard at a meal
Honey, I'm dead and I have been all the time
A list of attributes and green have been emphasized
Immediately I sprinkle her, and I'm doubled at that time, she!
 
Oh, what am I doing?
What am I doing?
Are you the one who saved me?
What am I doing?
Oh, what am I doing?
What do I do to me?
See what you did
See what I did
What am I doing?
 
Bobby is not a believer, nor does he have faith
I will be a star in the sweet sounds
Bobby can not think too much thinking
I want to activate your star
Bobby is not a believer, nor does he have faith
I will be a star in the sweet sounds
Bobby can not think too much thinking
I want to activate your star
 
Thank you
You are now a TV
(No, but actually, what is she doing?)
No
Because you will die! (Ahh!)
 
Oh, what am I doing?
What am I doing?
Are you the one who saved me?
What am I doing?
Oh, what am I doing?
What do I do to me?
See what I did
See what you did
What am I doing?
 
Oh, what am I doing?
What am I doing?
Are you the one who saved me?
Oh, what am I doing?
What am I doing?
What am I doing?
What am I doing?
 
Υποβλήθηκε από Sir WoodySir Woody στις Παρ, 03/11/2017 - 12:48
Σχόλια συντάκτη:

This is intended to be nonsense (parody). You can also translate it as nonsense. It is meant to be funny. Almost every song from Malinda is translated multiple times by Google Translate and then back to English to make it look ridicolous. So, have fun translating this ridicolousness. Regular smile

Πορτογαλικά μετάφρασηΠορτογαλικά
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Google Tradutor Canta: Olhe O Que Você Me Fez Fazer

Não sou seus brinquedos
Framboesas construídas a nível
Ele fez o papel de um inhame
Sou culpada, você não quer
 
Não sou culpada
(Você disse que era)
Como pode dizer quando Williams
(Quem é Williams?)
Ele diz que o cachorro era meu
(Aquele é meu cachorro!)
No entanto, Índia (Oh!)
 
Mas eu tenho habilidades espirituais
Treinadores de meio período vão me ajudar mais
Querido, estou morta, e estive morta esse tempo todo
A lista de atributos e verde foram enfatizados
Imediatamente eu a polvilho e sou duplicada naquele momento, ela!
 
Oh, o que estou fazendo?
O que estou fazendo?
O que estou fazendo?
(Oh, meu Deus) O que estou fazendo?
Oh, o que estou fazendo?
O que faço comigo?
Olhe o que você fez
Olhe o que fez
O que estou fazendo?
 
Não gosto de seus botões reais
Eles cooperaram comigo
O ouro exigiu
(Me dê aquele ouro!)
Você me prendeu e me devora (Quê?)
 
No dia seguinte, no mundo, outra peça é encenada
Mas eu não sei, acho que ação é tudo que penso
Então o mundo age, mas uma coisa é clara
Talvez meus pés saibam quem sou, mas vocês estão todos aqui (Oi!)
 
Mas quando eu estava acordada, dei duro em uma refeição
Querido, estou morta, e estive morta esse tempo todo
A lista de atributos e verde foram enfatizados
Imediatamente eu a polvilho e sou duplicada naquele momento, ela!
 
Oh, o que estou fazendo?
O que estou fazendo?
Foi você quem me salvou?
O que estou fazendo?
Oh, o que estou fazendo?
O que faço comigo?
Olhe o que você fez
Olhe o que fez
O que estou fazendo?
 
Bobby não é crente, também não tem fé
Vou ser uma estrela nas doces nuvens
Bobby não consegue pensar pensamentos demais
Quero ativar sua estrela
Bobby não é crente, também não tem fé
Vou ser uma estrela nas doces nuvens
Bobby não consegue pensar pensamentos demais
Quero ativar sua estrela
 
Obrigada
Agora você é uma TV
(Não, mas sério, o que ela está fazendo?)
Não
Porque você vai morrer! (Ahh!)
 
Oh, o que estou fazendo?
O que estou fazendo?
Foi você quem me salvou?
O que estou fazendo?
Oh, o que estou fazendo?
O que faço comigo?
Olhe o que você fez
Olhe o que fez
O que estou fazendo?
 
Oh, o que estou fazendo?
O que estou fazendo?
Foi você quem me salvou?
Oh, o que estou fazendo?
O que estou fazendo?
O que estou fazendo?
O que estou fazendo?
 
Ευχαριστώ!

Reposting, OK.
-Let me know tho (and credit back)
Feedback, OK.
-Be nice tho
Requests, OK.
-Deadlines tho

Υποβλήθηκε από KurokuKuroku στις Παρ, 18/09/2020 - 07:20
Προστέθηκε προς απάντηση στο αίτημα του Alex-CosteaAlex-Costea
Διαφήμιση
Μεταφράσεις του τραγουδιού ''Google Translate ...''
Πορτογαλικά Kuroku
Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Google Translate ..."
Σχόλια
Read about music throughout history