Διαφήμιση

Himno Nacional de Venezuela ( Αγγλικά μετάφραση)

Ισπανικά
A A

Himno Nacional de Venezuela

Gloria al bravo pueblo
que el yugo lanzó
la Ley respetando
la virtud y honor.
 
Abajo cadenas
gritaba el señor
y el pobre en su choza
libertad pidió
a este santo nombre
tembló de pavor
el vil egoísmo
que otra vez triunfó.
 
Gritemos con brío
Muera la opresión
Compatriotas fieles,
la fuerza es la unión;
y desde el Empíreo
el Supremo Autor,
un sublime aliento
al pueblo infundió.
 
Unida con lazos
que el cielo formó
la América toda
existe en nación
y si el despotismo
levanta la voz,
seguid el ejemplo
que Caracas dió.
 
Υποβλήθηκε από Mabel LugoMabel Lugo στις Σάβ, 12/02/2011 - 23:51
Αγγλικά μετάφρασηΑγγλικά
Αλφάδιασε τους παράγραφους

National Anthem from Venezuela

Glory to the brave people
that cast away the yoke
abiding the Law,
virtue and honor.
 
¡Down with the chains! (x2)
Cried the landowner
and the poor one, in her hut
for Freedom he prayed:
and on the face of this holy name
vile selfishness
that had once again triumphed
shook with fear.
 
Let us cry with zest: (x2)
¡Drath to oppresion! (x2)
My loyal countrymen,
unity is strength;
and from the Empyrean Heaven *
the Supreme Maker
blew into the people
a most sublime breath.
 
Tied together with bonds (x2)
forged in Heaven (x2)
all of America
exists as a single nation,
and should despotism
raise his voice,
follow on the example
that Caracas gave us. **
 
Ευχαριστώ!
thanked 52 times
Υποβλήθηκε από Fool EmeritusFool Emeritus στις Σάβ, 03/11/2012 - 12:00
Προστέθηκε προς απάντηση στο αίτημα του eglaegla
Σχόλια συντάκτη:

* From the greek "Empyros", in judeo-christian theology, the higher reagion of Heaven, where God itself is supposed to dwell.

** It refers to the fact that Venezuela was the first south american country to rebel against the Spanish crown, and this began wih the declaration of independence that was issues from its capital city of Caracas.

Σχόλια
Read about music throughout history