Διαφήμιση

Holy Rivers ( Ρωσικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Empathy Test
  • Τραγούδι: Holy Rivers
  • Μεταφράσεις: Ρωσικά
Αγγλικά

Holy Rivers

Please don't tell me
You think it’s too late
I'm not ready
To accept this fate
 
The seas will rise
To reclaim the land
And we'll realise
We are still so small
 
Peace be with you
When the lights go out
Hearts are heavy
Overcome by doubt
 
Seas will rise
To reclaim the land
And we’ll realise
We are still so small
 
We run like tears
Through the flood of
Holy Rivers
We run like tears
Through the flood of
Holy Rivers
 
Please don't tell me
We can not prevail
Heaven help me
If we are to fail
 
Seas will rise
To reclaim the land
And we'll realise
We are still so small
 
We run like tears
Through the flood of
Holy Rivers
We run like tears
Through the flood of
Holy Rivers
We run like tears
Through the flood of
Holy Rivers
We run like tears
Through the flood of
Holy Rivers
We run like tears
Through the flood of
Holy Rivers
We run like tears
Through the flood of
Holy Rivers
We run like tears
Through the flood of
Holy Rivers
We run like tears
Through the flood of
Holy Rivers
We run like tears
Through the flood of
Holy Rivers
 
Υποβλήθηκε από Dead RitualzDead Ritualz στις Παρ, 20/09/2019 - 12:20
Ρωσικά μετάφρασηΡωσικά
Align paragraphs
A A

Священные реки

Пожалуйста, не говори мне,
Что ты думаешь, что уже слишком поздно.
Я не готов
Принять такую судьбу.
 
Уровень морей подымется,
Чтобы вернуть себе земли,
И мы осознаем,
Что мы еще такие маленькие.
 
Мир вам.
Когда гаснет свет,
Тяжелеет на сердцах,
Преодолевают сомнения.
 
Уровень морей подымется,
Чтобы вернуть себе земли,
И мы осознаем,
Что мы еще такие маленькие.
 
Мы бежим, как слезы,
Через поток
Священных рек.
Мы бежим, как слезы,
Через поток
Священных рек.
 
Пожалуйста, не говори мне,
Что мы не можем победить.
Небеса, помогите мне,
Если мы потерпим неудачу.
 
Уровень морей подымется,
Чтобы вернуть себе земли,
И мы осознаем,
Что мы еще такие маленькие.
 
Мы бежим, как слезы,
Через поток
Священных рек.
Мы бежим, как слезы,
Через поток
Священных рек.
Мы бежим, как слезы,
Через поток
Священных рек.
Мы бежим, как слезы,
Через поток
Священных рек.
Мы бежим, как слезы,
Через поток
Священных рек.
Мы бежим, как слезы,
Через поток
Священных рек.
Мы бежим, как слезы,
Через поток
Священных рек.
Мы бежим, как слезы,
Через поток
Священных рек.
Мы бежим, как слезы,
Через поток
Священных рек.
 
Υποβλήθηκε από Dead RitualzDead Ritualz στις Παρ, 20/09/2019 - 12:44
Λοιπές μεταφράσεις του "Holy Rivers"
Ρωσικά Dead Ritualz
Empathy Test: Κορυφαία 3
Σχόλια