Διαφήμιση

Hurricane ( Κροατικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Hamilton (musical)
  • Συμμετέχων καλλιτέχνης: Lin-Manuel Miranda, Original Broadway Cast of Hamilton
  • Τραγούδι: Hurricane 8 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Βουλγαρικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά #1, #2, Ιταλικά, Κροατικά, Τουρκικά
Αγγλικά

Hurricane

[HAMILTON]
In the eye of a hurricane
There is quiet
For just a moment
A yellow sky
 
When I was seventeen a hurricane
Destroyed my town
I didn’t drown
I couldn’t seem to die
 
I wrote my way out
Wrote everything down far as I could see
I wrote my way out
I looked up and the town had its eyes on me
 
They passed a plate around
Total strangers
Moved to kindness by my story
Raised enough for me to book passage on a
Ship that was New York bound…
 
I wrote my way out of hell
I wrote my way to revolution
I was louder than the crack in the bell
I wrote Eliza love letters until she fell
I wrote about The Constitution and defended it well
And in the face of ignorance and resistance
I wrote financial systems into existence
And when my prayers to God were met with indifference
I picked up a pen, I wrote my own deliverance
 
In the eye of a hurricane
There is quiet
For just a moment
A yellow sky
 
I was twelve when my mother died
She was holding me
We were sick and she was holding me
I couldn’t seem to die
 
[BURR]
Wait for it, wait for it, wait for it…
 
[HAMILTON]
I’ll write my way out…
 
[BURR AND ENSEMBLE]
Wait for it, wait for it, wait for it…
 
[HAMILTON]
Write ev’rything down, far as I can see…
 
[BURR AND ENSEMBLE]
Wait for it, wait for it, wait for it, wait…
 
[WASHINTON/
ELIZA/ANGELICA/
MARIA]
History has its eyes on you.
 
[HAMILTON]
I’ll write my way out…
Overwhelm them with honesty.
 
[HAMILTON]
This is the eye of the hurricane, this is the only
Way I can protect my legacy…
 
[COMPANY (EXCEPT HAMILTON)]
Wait for it, wait for it, wait for it, wait…
 
[HAMILTON]
The Reynolds Pamphlet
 
Υποβλήθηκε από juliedelpyjuliedelpy στις Παρ, 30/10/2015 - 01:53
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη Miley_LovatoMiley_Lovato στις Τρί, 26/09/2017 - 16:58
Κροατικά μετάφρασηΚροατικά
Align paragraphs
A A

Uragan

[Hamilton]
U oku uragana
Postoji tišina
Na samo trenutak
Žuto nebo.
 
Kada sam imao sedamnaest godina uragan
Je uništio moj grad
Nisam se utopio
Nisam mogao umrijeti
 
Napisao sam svoj put van
Napisao sam sve što sam mogao vidjeti
Napisao sam svoj put van
Pogledao sam gore i grad je imao svoje oči na meni
 
Proslijedili su tanjur uokolo
Totalni neznanci
Dodirnula ih je do ljubaznosti moja priča
Sakupili su dovoljno novca da rezerviram put
Na brodu za New York
 
Napisao sam svoj put iz pakla
Napisao sam svoj put do revolucije
Bio sam jači od zvona
Napisao sam ljubavna pisma Elizi dok nije pala
Pisao sam o Ustavu i dobro ga branio
I u lice neznanja i otpora
Izumio sam financijske sisteme
I kad su moje molitve Bogu odgovorene ravnodušnošću
Podigao sam olovku, napisao sam svoje oslobođenje
 
U oku uragana
Postoji tišina
Na samo trenutak
Žuto nebo
 
Bilo mi je dvanaest godina kada je moja majka umrla
Držala me
Bili smo bolesni i ona me držala
Nisam mogao umrijeti
 
[Burr]
Čekaj na to, čekaj na to, čekaj na to...
 
[Hamilton]
Napisat ću svoj put van
 
[Burr i družina]
Čekaj na to, čekaj na to, čekaj na to...
 
[Hamilton]
Zapisat ću sve, dokle mogu vidjeti
 
[Burr i družina]
Čekaj na to, čekaj na to, čekaj na to...
 
[Washington/Eliza/Angelica/Maria]
Povijet drži svoje oči na tebi
 
[Hamilton]
Napisat ću svoj put van...
Zasuti ih iskrenošću.
 
[Hamilton]
Ovo je oko uragana, ovo je jedini
Način da sačuvam svoju ostavštinu...
 
[Družina (osim Hamiltona)]
Čekaj na to, čekaj na to, čekaj na to...
 
[Hamilton]
Reynolds pamflet.
 
Υποβλήθηκε από Self hating fortune cookieSelf hating fortune cookie στις Τετ, 23/11/2016 - 21:17
Σχόλια