Διαφήμιση

Hymne à l'amour ( Εσπεράντο μετάφραση)

Εσπεράντο μετάφρασηΕσπεράντο (poetic, rhyming, singable)
A A

Himno al Amo

Iam ajn defalu la ĉiel'.
Iam ajn diskrevu vasta ter'.
Se vi amas min elkore,
do malgravas ĉio ajn.
 
Se nur min karesos via man',
se nur min bruligos arda flam',
do ceteron ni ignoras,
ĉar la amo plej trezoras.
 
Iros mi ĝis mond-esktrem'
por ĉasad' de rara gem',
se postulos tion vi.
Eĉ la stel' en la ĉiel'
estos cel' de mia ŝtel'.
se postulos tion vi.
 
Nek amikoj nek patri'
min okupos kontraŭ vi,
se postulos tion vi.
Eĉ se mokoj duŝos min,
tio ne plu tuŝos min,
se postulos tion vi.
 
Iam min disigos nigra sort',
Iam vin forrabos jam la mort',
sed ne gravas mia kara,
ĉar tuj mortos ankaŭ mi.
 
Vivos ni por ĉiam sen disiĝ',
en seren', eterno kaj feliĉ',
ĉar ni amos nin elkore.
Dio ligos nin favore.
 
Υποβλήθηκε από FajfantoFajfanto στις Σάβ, 10/08/2019 - 19:56
Σχόλια συντάκτη:

Traduko de Claude Piron.

Πηγή μετάφρασης:
https://www.vinilkosmo-mp3.com/eo/kanzono-tradicia-progresiva/jo%C3%ABlle-rabu/1-emocioj-part-b/05-himno-al-amo-detail.html
ΓαλλικάΓαλλικά

Hymne à l'amour

Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Hymne à l'amour"
Idioms from "Hymne à l'amour"
Σχόλια