Διαφήμιση

I Loved You ( Πολωνικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Grethe & Jørgen Ingmann
  • Τραγούδι: I Loved You
  • Μεταφράσεις: Πολωνικά
Αγγλικά

I Loved You

I loved you in the springtime
When all the world was dressed in green
I dreamed of a lover
And you were the lover I saw in my dream
 
I loved you in the summer
When all the world was dressed in blue
I wanted the kisses
The kisses I wanted were those that I wanted from you
 
Lovers love the autumn
And the days of red and gold
But when you left me in the autumn
Then the days were oh so cold
 
I waited through the winter
When all the world was dressed in white
When I saw the spring, I knew it would bring you back
And I was right
 
Love is strange, very strange
It alone has the power to change
Change a tear to a smile
Turning sadness to joy for a while
 
Time and the seasons
They come and go
I’ll always love you
For I know, dear, yes, I know
 
I loved you in the summer
When all the world was dressed in blue
I wanted the kisses
The kisses I wanted were those that I wanted from you
 
Lovers love the autumn
And the days of red and gold
But when you left me in the autumn
Then the days were oh so cold
 
I waited through the winter
When all the world was dressed in white
When I saw the spring, I knew it would bring you back
And I was right
I was right, I was right
 
I love you
 
Υποβλήθηκε από Zarina01Zarina01 στις Παρ, 16/06/2017 - 13:50
Πολωνικά μετάφρασηΠολωνικά
Align paragraphs
A A

Kochałam Cię

Kochałam Cię wiosną
Kiedy cały świat był ubrany na zielono
Marzyłam o kochanku
I byłeś kochankiem, którego widziałam w moim śnie
 
Kochałam Cię latem
Kiedy cały świat był ubrany na niebiesko
Chciałam pocałunki
Pocałunki, które chciałam, to te, które chciałam od ciebie
 
Zakochani kochają jesień
I dnie czerwieni i złota
Ale kiedy mnie zostawiłeś na jesieni
Wtedy dni były takie zimne
 
Czekałam przez zimę
Kiedy cały świat był ubrany na biało
Kiedy zobaczyłam wiosnę, wiedziałam, że to cię przywróci
I miałam rację
 
Miłość jest dziwna, bardzo dziwna
Tylko ona ma moc by zmienić
Zmienić łzę w uśmiech
Przez chwilę zmienić smutek w radość
 
Czas i pory roku
Przychodzą i odchodzą
Zawsze będę cię kochać
Wiem, kochanie, tak, wiem
 
Kochałam Cię latem
Kiedy cały świat był ubrany na niebiesko
Chciałam pocałunki
Pocałunki, które chciałam, to te, które chciałam od ciebie
 
Zakochani kochają jesień
I dnie czerwieni i złota
Ale kiedy mnie zostawiłeś na jesieni
Wtedy dni były takie zimne
 
Czekałam przez zimę
Kiedy cały świat był ubrany na biało
Kiedy zobaczyłam wiosnę, wiedziałam, że to cię przywróci
I miałam rację
Miałam rację, miałam rację
 
Kocham Cię
 
Υποβλήθηκε από Kasia19160Kasia19160 στις Σάβ, 21/09/2019 - 18:59
Λοιπές μεταφράσεις του "I Loved You"
Πολωνικά Kasia19160
Grethe & Jørgen Ingmann: Κορυφαία 3
Σχόλια