Đói cho sạch, rách cho thơm

Υποβλήθηκε από For Debut στις Κυρ, 25/07/2021 - 03:02

Meanings of "Đói cho sạch, rách cho ..."

Αγγλικά

That is, even if we must live in poverty, we must keep our good virtues
(Nghĩa là phải an phận nghèo, cùng phải giữ danh giữ tiếng)

Eρμηνεύτηκε από For DebutFor Debut στις Κυρ, 25/07/2021 - 03:02
Explained by For DebutFor Debut