Διαφήμιση

Kasida o šejhu Zakiru Bektiću ( Αγγλικά μετάφραση)

Kasida o šejhu Zakiru Bektiću

Kur'an naređuje ehli zikra pitaj
Muršid nek ti Zakir bude
Dođi i ne skitaj, ja Hu! x2
 
Hazreti Muhammed uzor za njega je
Njegov sunnet Zakir čuva
Na njemu ustraje, ja Hu! x2
 
On sačuva tajnu Alijevog puta
Ko Zakira ostavi taj uzalud luta, ja Hu! x2
 
Abdul Kadir muršid ovom je sultanu
Zakir liječi svaku bolnog srca ranu, ja Hu! x2
 
Samo ime kaže da u zikru gori
Srce šejh Zakira „Allah, Allah“ zbori, ja Hu! x2
 
Υποβλήθηκε από KaraulaKaraula στις Τετ, 10/04/2019 - 14:40
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη KaraulaKaraula στις Πέμ, 05/03/2020 - 21:29
Αγγλικά μετάφρασηΑγγλικά
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Nasheed about sheikh Zakir Bektić

The Qur'an commands to ask the ehli-dhikr
Let Zakir be your murshid
Come and do not wander [around], ya Hu! x2
 
Hazreti1 Muhammad is his paragon
Zakir protects his sunnah
In it he persists, ya Hu! x2
 
He kept the secret of Ali's path
Who leaves Zakir behind straggles in vain, ya Hu! x2
 
Abdul Qadir is the murshid of this sultan
Zakir heals every wound on a pained heart, ya Hu! x2
 
[His] name alone says that [he] burns in dhikr
The heart of sheikh Zakir speaks "Allah, Allah", ya Hu! x2
 
  • 1. A loanword from Turkish, meaning "saint"
Ευχαριστώ!

Kadija te tuži, kadija ti sudi

Υποβλήθηκε από KaraulaKaraula στις Τετ, 10/04/2019 - 14:40
Μεταφράσεις του τραγουδιού ''Kasida o šejhu ...''
Αγγλικά Karaula
Unknown Artist (Bosnian): Κορυφαία 3
Σχόλια
Read about music throughout history