Διαφήμιση

İmkansızlık Cehennemim ( Αγγλικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Deniz Selçuk (Do not criticize my poems, they all are written by a memory. )
  • Τραγούδι: İmkansızlık Cehennemim 2 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Αγγλικά, Αραβικά
  • Αιτήματα: Εβραικά, Περσικά
Τουρκικά
A A

İmkansızlık Cehennemim

Doyumsuz bir sevgi
Doyumsuz bir domuz!
Doyumsuz bir merak
Doyumsuz bir ölüm!
 
Kişiler
Dönüp duran
Bir klişeler
Oynak bir plakta
 
Ölüm
Yalnızlığın en uç hali
İnsanlardan uzak
Doğaya yakın
 
Ben bir insanım, heyhat
Bir insan, küçük bir çocuk ya da
Ölümsüzlük cehenneminin
Tam ortasında yanıp duran
 
Bir kor ateşim
 
Bir çocuğum, bilgiye aç, merakı
İle imkansızlık cehennemime pek uzak
Niçin uzak! Çünkü bir insan değil çocuk o
Daha insanlaşmamış bir insan yavrusu
 
Hitler'in çocukluğu gibi
Stalin'inki gibi
Mussolini'ninki gibi
Ben de bir çocuktum
 
En sonunda insanlaşan
En sonunda varan imkansızlık cehennemine
En sonunda yaşamak ile kahrolan
Bir küçük insanım ben
 
Cehennemimde dönüp dolaşan hurafelerde
Ve de bilinçaltımın ta dibinde
Kavrulan o küçücük hamam böceğiyim ben
Beni öldüren o küçük nesne
 
Bir çocuğun elindeki çakmağı üzerime tutması!
 
Ben...
Ben....
 
Ben bir hamam böceğiyim
Ya da yuvasına eriyik alüminyum dökülen bir termitim
Ya da, içine dinamit atılan hamile filim...
Beyninden vurulan bir geyiğim
 
Ama insan değilim!
 
Hayır değilim!
 
Katiyyen değilim!
 
Ben değilim!
 
Ben neyim!
 
'Sen insan değil misin?'
 
Öyle olmak istemezdim
 
İster miydim?
 
İstemezdim
 
Yoksa ister miydim?
 
Hayır istemezdim!
 
Sen de kimsin!
 
'Ben senim ahmak!'
 
Sen bensen, ben kimim?
 
'Sen de bensin!'
 
Hayır, hayır, hayır,
Ben hamam böceğiyim
Ben fareyim
Ben termitim
 
Geyiğim, domuzum, boğayım
Arıyım, rüzgarım, gökkuşağıyım
Buğdayım, menekşeyim, sümbülüm
Güneşim, ayım, gökyüzüyüm
 
BEN HER ŞEYİM! AMA İNSAN DEĞİLİM!
 
LANET OLSUN HEPİNİZE
EVET, BEN DE İNSANIM
 
BEN ÖLÜMÜN TA KENDİSİYİM
BEN DOĞUMUN TA KENDİSİYİM
BEN BEREKETİM
BEN KITLIĞIM
 
BEN GÜNEŞİN TA KENDİSİYİM
BEN DENİZİM!
BEN ÇÖLÜM
BEN HERŞEYİM,
 
BEN TANRIYIM
BEN ŞEYTANIM
BEN MELEĞİM
BEN ZEBANİYİM
 
BEN VARLIĞIM
BEN YOKLUĞUM
 
BEN İNSANIM, EVRENİN TEK SAHBİ
TANRININ TA KENDİSİ
ŞEYTANIN DA
BEN ADEMOĞLUYUM
 
BEN KABİLİM
BEN HABİLİM
 
BEN HAVVAYIM
BEN ADEMİM
 
BEN İMKANSIZLIK CEHENNEMİYİM
 
BEN İNS...
BEN İNSA...
BEN İNSANIM....
 
Υποβλήθηκε από TeSTaMeNTTeSTaMeNT στις Κυρ, 05/07/2020 - 23:13
Αγγλικά μετάφρασηΑγγλικά
Αλφάδιασε τους παράγραφους

My Hell of Impossibility

An insatiable love
An insatiable pork
An insatiable curiosity
An insatiable death
 
People are
Circles
Who are clichés
In a playful record
 
Death
Is the farthermost loneliness
Away from people
Akin to the nature
 
I'm a human, alas
A human, a little kid or
An aizle that burns in the
Middle of the immortal hell
 
An aizle, I'm
 
I'm a child that desires knowledge, with the curiosity
I'm away from the Hell of Impossibility
Why's that? Because he is not a human yet, he's a child
Not become a human yet!
 
Like childhood of Hitler
Like childhood of Stalin
Like childhood of Mussolini
I had a childhood too
 
Which became a human in the end
Which has arrived at the hell of impossibility
Which got depressed by life itself
I'm a little human
 
I'm a bug which is scorched within the superstitions
That circles around the hell, in my subconscious
I'm the roach that gets scorched
The thing killing me is
 
Is a lighter flicked by a child, he use it on me
 
I...
I...
 
I'm a roach
Or a termite that got his nest vocated with molten aluminium
Or a pregnant elephant who got his belly fulled with dynamite
I'm a deer who got his brain shot
 
But I'm not a human
 
No I'm not
 
I'm absoloutely not
 
I'm not
 
What am I
 
'Aren't you human?'
 
I wasn't meant to be
 
Was I?
 
No, I wasn't
 
Was I?
 
No, I wasn't
 
Who the hell are you?
 
'I'm you stupid!!
 
If you are me, who am I?
 
You are me too
 
No, no, no
I'm a roach
I'm a rat
I'm a termite
 
I'm a deer, i'm a pork, a bull
A bee, wind, rainbow
Seed, violet, jacinth
Sun, moon, sky
 
I'M EVERYTHING BUT HUMAN
 
DAMN YOU ALL
YES, I'M A HUMAN TOO
 
I'M THE DEATH
I'M THE BIRTH
I'M THE PLENTIFULNESS
I'M THE DEARTH
 
I'M THE SUN
I'M THE SEA
I'M THE DESERT
I'M EVERYTHING
 
I'M THE GOD
I'M THE SATAN
I'M THE ANGEL
I'M THE FIEND
 
I'M EXISTENCE
I'M NON-EXISTENCE
 
I'M HUMAN, ONLY OWNER OF THE UNIVERSE
THE GOD ITSELF
AND THE SATAN
I'M SON OF ADAM
 
I'M CAIN
I'M ABEL
 
I'M EVE
I'M ADAM
 
I'M THE HELL OF IMPOSSIBILITY
 
I'M HUM...
I'M HUMA...
I'M HUMAN....
 
Ευχαριστώ!
thanked 1 time
© 2020 All Rights Reserved by lyricstranslate.com
This translate belongs to me without permisson can't be shared and used.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Your God can't help you within my walls. But rest assured, you shall be on your knees

Υποβλήθηκε από TeSTaMeNTTeSTaMeNT στις Δευ, 06/07/2020 - 00:08
Μεταφράσεις του τραγουδιού ''İmkansızlık ...''
Αγγλικά TeSTaMeNT
Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "İmkansızlık ..."
Deniz Selçuk: Κορυφαία 3
Σχόλια
Read about music throughout history