इश्क़ मुबारक (Ishq Mubarak) (Μεταγραφή)

इश्क़ मुबारक

इश्क़ मुबारक,
दर्द मुबारक (x3)
 
तेरी बारिशें भिगाये मुझे
तेरी हवाएं बहाये मुझे
पाँवों तले मेरे ज़मीनें चल पड़ीं
ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं
 
आ मेरे दिल मुबारक हो
यह ही तो प्यार है (2x)
 
इश्क़ मुबारक,
दर्द मुबारक (x4)
 
ऐसा लगता है क्यूँ
तेरी आँखें जैसे
आँखों में मेरी रह गई
कभी पहले मैंने ना सुनी जो
ऐसी बातें कह गई
तू ही तू है जो हर तरफ़ मेरे
तो तुझसे परे मैं जाऊँ कहाँ
 
मेरे दिल मुबारक हो
यह ही तो प्यार है
आ मेरे दिल मुबारक हो
यह ही तो प्यार है
 
जहाँ पहले पहल तू आ मिला था
ठहरा हूँ वहीं मै भी
तेरा दिल वह शहर है
जिस शहर से जाके लौटा ना मैं कभी
 
लापता सा मिल जाऊँ कहीं तो
मुझसे भी मुझे मिला दे ज़रा
 
आ मेरे दिल मुबारक हो
यह ही तो प्यार है (2x)
 
इश्क़ मुबारक,
दर्द मुबारक (x4)
 
मुबारक, आ!
 
Υποβλήθηκε από Lokesh Kumar SharmaLokesh Kumar Sharma στις Σάβ, 08/10/2016 - 11:30
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη FaryFary στις Παρ, 22/10/2021 - 13:15
Μεταγραφή
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Iśqǝ mubārakǝ

Iśqǝ mubārakǝ,
Dardǝ mubārakǝ (x3)
 
Terī bāriśeṅ bhigāye mujhe
Terī havāeṅ bahāye mujhe
Pāṃvoṅ tale mere zamīneṅ cal' paṛīṅ
Aisā to kabhī huā hī nahīṅ
 
Ā mere dilǝ mubārakǝ ho
Yäħ' hī to pyārǝ hai (2x)
 
Iśqǝ mubārakǝ,
Dardǝ mubārakǝ (x4)
 
Aisā lagǝtā hai kyūṃ
Terī āṃkheṅ jaise
Āṃkhoṅ meṅ merī räħ' gaī
Kabhī pähäle maiṅne nā sunī jo
Aisī bāteṅ käħ' gaī
Tū hī tū hai jo har' tarafǝ mere
To tujhǝse pare maiṅ jāūṃ kahāṃ
 
Mere dilǝ mubārakǝ ho
Yäħ' hī to pyārǝ hai
Ā mere dilǝ mubārakǝ ho
Yäħ' hī to pyārǝ hai
 
Jahāṃ pähäle pähäl' tū ā milā thā
Ṭhähärā hūṃ vahīṅ maiṅ bhī
Terā dil' våħ' śähärǝ hai
Jisǝ śähärǝ se jāke lauṭā nā maiṅ kabhī
 
Lāpǝtā sā milǝ jāūṃ kahīṅ to
Mujhǝse bhī mujhe milā de zarā
 
Ā mere dilǝ mubārakǝ ho
Yäħ' hī to pyārǝ hai (2x)
 
Iśqǝ mubārakǝ,
Dardǝ mubārakǝ (x4)
 
Mubārakǝ, ā!
 
Ευχαριστώ!
Υποβλήθηκε από MickGMickG στις Παρ, 22/10/2021 - 13:04
Σχόλια
Read about music throughout history