Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Jay Chou στίχοι

Jay Chou
Τίτλος τραγουδιού, Άλμπουμ, Γλώσσα
ΣτίχοιΜεταφράσεις
Mine MineΚινεζικά, Αγγλικά, Taiwanese Hokkien
Wow! (2011)
Αγγλικά
MojitoΚινεζικάΑγγλικά
Now You See MeΚινεζικά, Αγγλικά
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
Αγγλικά
TryΚινεζικά, Αγγλικά
電影「功夫熊貓3」中文主題曲 [Kung Fu Panda 3] (2016)
一口氣全唸對 [One Breath] (Yī kǒuqì quán niàn duì)Κινεζικά
Aiyo, Not Bad (2014)
一路向北 [All the Way North] (Yī lù xiàng běi)Κινεζικά
November's Chopin (2005)
Αγγλικά #1 #2
一點點 [A Little Bit] (Yī diǎn diǎn)Κινεζικά
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
七里香 (Qi Li Xiang)Κινεζικά
三年二班 [Class 3-2] (Sān nián èr bān)Κινεζικά
Yeh Hui Mei (2003)
Αγγλικά
上海 一九四三 (Shanghai 1943)Κινεζικά
Fantasy (2001)
Αγγλικά
不爱我就拉倒 [If You Don’t Love Me, It’s Fine] (Bù ài wǒ jiù lādǎo)Κινεζικά
If You Don’t Love Me, It’s Fine
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταγραφή
不能说的秘密 (Secret)ΚινεζικάΑγγλικά
Μεταγραφή
不該 [Shouldn't Be] (Bùgāi)Κινεζικά
周杰倫的床邊故事
Αγγλικά
Μεταγραφή
世界未末日 (Shì jiè wèi mò rì)Κινεζικά
The Era
Αγγλικά
东风破 (East Wind Breaks)ΚινεζικάΑγγλικά
Μεταγραφή
亂舞春秋 [Chaotic Dance] (Luàn wǔ chūnqiū)Κινεζικά
七里香 (Qīlǐxiāng)
Αγγλικά
以父之名 (Yi Fu Zhi Ming)ΚινεζικάΑγγλικά #1 #2
Μεταγραφή
伊斯坦堡 (Yī sī tǎn bǎo) [Istanbul]Κινεζικά
周杰倫同名專輯 (2000)
Αγγλικά
你好嗎 [How Are You] (Nǐ hǎo ma)Κινεζικά
Wow! (2011)
Αγγλικά
你比從前快樂 (Nǐ bǐ cóngqián kuàilè) [You Are Happier Than Before]Κινεζικά
Fantasy (2001)
倒影 (Dàuyǐng)Κινεζικά
傲艺 (Aòyì)ΚινεζικάΑγγλικά
Μεταγραφή
傻笑 [Smile] (Shǎ xiào)Κινεζικά
Opus 12 (2012)
Αγγλικά
免費教學錄影帶 (Miǎnfèi jiào xué lùyǐng dài) [Free Tutorial Video]Κινεζικά
The Era (2010)
Αγγλικά
公主病 (Gōng zhǔ bìng) Princess SyndromeΚινεζικά
Wow! (2011)
Αγγλικά
公公偏頭痛 (Eunuch with a Headache)ΚινεζικάΑγγλικά
Μεταγραφή
分裂 (Fēn liè) [Split]Κινεζικά
The Eight Dimensions (2002)
Αγγλικά
前世情人 [Lover From Previous Life] (Qián shì qíng rén)Κινεζικά
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
Αγγλικά
千里之外 (Far Away)ΚινεζικάΑγγλικά
Μεταγραφή
半島鐵盒 (Bàn dǎo tiě hé) [Peninsula Ironbox]Κινεζικά
The Eight Dimensions (2002)
Αγγλικά
半獸人 (Ban Shou Ren)Κινεζικά
Eight Dimensions (八度空間)
Αγγλικά
Μεταγραφή
印地安老斑鳩 (Yìn dì ān lǎo bān jiū) [(Ancient Indian Turtledove]Κινεζικά
Jay (2000)
反方向的鐘 (Fǎn fāngxiàng de zhōng) [Counter-clockwise Clock]Κινεζικά
杰倫 (Jay)
Αγγλικά
Μεταγραφή
可愛女人 (Kě ài nǚ rén) (Adorable Lady)ΚινεζικάΑγγλικά
Μεταγραφή
同一種調調 (Tóng yī zhǒng diào diao) [Same Tone]Κινεζικά
Yeh Hui Mei (2003)
告白氣球 (Love Confession)Κινεζικά
周杰倫的床邊故事/ Jay Chou's Bedtime Stories
Αγγλικά #1 #2 #3
Ρωσικά #1 #2
Μεταγραφή #1 #2
+5
周大俠 (Zhōu dà xiá) [Master Chou]Κινεζικά
【功夫灌籃 電影主題曲】(2007)
Ρωσικά
哪裡都是你 (Nǎlǐ dōu shì nǐ) [You are everywhere]Κινεζικά
Opus 12 (2012)
Αγγλικά
喬克叔叔 (Qiáo kè shū shu) [Uncle Joker]Κινεζικά
Capricorn (2008)
嘻哈空姐 [Hip-hop Flight Attendant] (Xī hā kōng jiě)Κινεζικά
The Era (2010)
Αγγλικά
四季列車 (Sì jì liè chē) [Four Seasons Train]Κινεζικά
Opus 12 (2012)
Αγγλικά
四面楚歌 (Sì miàn chǔ gē) SurroundedΚινεζικά, Κορεάτικα
November's Chopin (2005)
回到過去 (Huí dào guò qù)Κινεζικά
The Eight Dimensions
Αγγλικά
困獸之鬥 (Kùn shòu zhī dòu) [Struggle] Κινεζικά
Common Jasmin Orange
Αγγλικά
園遊會 (Yuán yóu huì) [Fun Fair]Κινεζικά
Common Jasmin Orange (2004)
Αγγλικά
土耳其冰淇淋 (Tǔ ěr qí bīng qí lín)Κινεζικά
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
Αγγλικά
外婆 [Grandma] (Wài pó)Κινεζικά
Common Jasmin Orange (2004)
夜曲 (Ye Qu)Κινεζικά
November's Chopin (十一月的蕭邦)
Αγγλικά
Μεταγραφή
夜曲 + 竊愛 (yè qū + qiè ài)Κινεζικά
周杰倫地表最強世界巡迴演唱會 (2019)
夜的第七章 [Chapter Seven] (Yè de dì qī zhāng)Κινεζικά
Still Fantasy (2006)
Αγγλικά #1 #2
Γερμανικά
夢想啟動 (Mèng xiǎng qǐ dòng)Κινεζικά
Opus 12 (2012)
大笨钟 (Big Ben)ΚινεζικάΑγγλικά
Μεταγραφή
天台 (tiān tái)Κινεζικά
天台電影原聲帶
天台的月光 (Tiān tái de yuè guāng) [Moonlight on Rooftop]Κινεζικά
The Rooftop (2013)
天地一鬥 (Spark)Κινεζικά, Αγγλικά
The Crew (2011)
天涯過客 [Passer-by] (Tiān yá guò kè)Κινεζικά
Aiyo, Not Bad (2014)
Αγγλικά
她的睫毛 (Tā de jié máo) [Her Eyelashes]Κινεζικά
Yeh Hui Mei (2003)
好久不見 (Hǎo jiǔ bù jiàn)Κινεζικά, Taiwanese Hokkien
跨時代 The Era (2010)
妳聽得到 (Nǎi tīng dé dào) [You Hear Me]Κινεζικά
葉惠美 (Yeh Hui Mei) (2003)
Αγγλικά
威廉古堡 (Wēilián gǔ bǎo) [William Castle]Κινεζικά
Fantasy (2001)
Αγγλικά
娘子 (Niangzi)ΚινεζικάΑγγλικά
Μεταγραφή
安静 (Anjing)Κινεζικά
Fantasy
完美主義 [Wánměi zhǔyì] (Perfectionism)Κινεζικά
杰倫 (Jay)
Αγγλικά
Μεταγραφή
將軍 (Jiang Jun)Κινεζικά
Qi Li Xiang (七里香)
Αγγλικά
Μεταγραφή
對不起 [Sorry] (Duìbuqǐ)Κινεζικά
范特西 (Fantasy)
床邊故事 [Bedtime Stories] (Chuáng biān gù shì)Κινεζικά
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
Αγγλικά
彩虹 (Caihong)ΚινεζικάΑγγλικά
Μεταγραφή
心雨 [Rainy Mood] (Xīn yǔ)Κινεζικά
依然范特西 Still Fantasy (2006)
Αγγλικά
Γαλλικά
忍者 (Nin ja)Κινεζικά, Ιαπωνικά
Fantasy (2001)
怎麼了 (What's Wrong)ΚινεζικάΑγγλικά
Μεταγραφή
愛你沒差 (Ài nǐ méi chà) [Love you, no matter what]Κινεζικά
Opus 12 (2012)
Αγγλικά
愛在西元前 (Ài zài xī yuán qián) [Love before BC]Κινεζικά
Fantasy (2001)
Αγγλικά
愛情廢柴 (Failure at love)ΚινεζικάΑγγλικά
Μεταγραφή
愛情懸崖 ( Ài qíng xuán yá) [Cliff]Κινεζικά
Yeh Hui Mei (2003)
Αγγλικά
愛的飛行日記 (Ài de fēixíng rì jì) [Diary of Love]Κινεζικά
The Era
Αγγλικά
懦夫 (Coward)Κινεζικά
Yeh Hui Mei
我不配 (Wo Bu Pei)Κινεζικά
On the Run (我很忙)
Αγγλικά
Μεταγραφή
我是如此相信 (Wǒshì Rúcǐ Shiāngshìn)Κινεζικά
最偉大的作品
我的地盤 (Wǒ dì dì pán) [My Territory]Κινεζικά
Common Jasmin Orange (2004)
Αγγλικά
我落淚 情緒零碎 (Wǒ luò lèi qíng xù líng suì) [Tears of Scattered Emotion]Κινεζικά
The Era (20100
Αγγλικά
我要夏天 (Wǒ yào xià tiān) [I Want Summer]Κινεζικά
Aiyo, Not Bad (2014)
手寫的從前 ((Handwritten Past))Κινεζικά
Aiyo, Not Bad (哎喲,不錯哦)
Αγγλικά
Μεταγραφή
手語 (Shǒu yǔ) [Sign Language]Κινεζικά
Opus 12 (2012)
扯 (Chě) [Pull Apart]Κινεζικά
On The Run! (2007)
擱淺 [Step Aside] (Gē qiǎn)Κινεζικά
七里香 (Qī lǐ xiāng) [Common Jasmin Orange (2004)]
Αγγλικά
斷了的弦 (Duàn le de xián) [Broken String]Κινεζικά
Hidden Track (2003)
无双 (Incomparable)Κινεζικά
On The Run (2007)
Αγγλικά
Μεταγραφή
Βιετναμέζικα
明明就 (Ming Ming Jiu)ΚινεζικάΑγγλικά
Μεταγραφή
星晴 (Xīng qíng) [Starry Mood]ΚινεζικάΑγγλικά
Μεταγραφή
時光機 (Shí guāng jī) [Time Machine]Κινεζικά
Capricorn (2008)
Αγγλικά
晴天 (Qing Tian)Κινεζικά
暗號 (Àn hào) [Secret Sign]Κινεζικά
The Eight Dimensions (2002)
最偉大的作品 (Zuìwěidà de Zuòpǐn)Κινεζικά
最偉大的作品
Αγγλικά
最後的戰役 (Zuihou de Zhanyi)Κινεζικά
Eight Dimensions (八度空間)
Αγγλικά
Μεταγραφή
最长的电影 (Zui Chang De Dianying)Κινεζικά
On The Run (2007)
Αγγλικά
Μεταγραφή
本草綱目 [Chinese Herbal Manual] (Běncǎo gāngmù)Κινεζικά
Still Fantasy
Αγγλικά
枫 (Feng)Κινεζικά
梯田 (Titian)Κινεζικά
Ye Huimei (葉惠美) (2003)
Αγγλικά
Μεταγραφή
止戰之殤 (Zhǐ zhàn zhī shāng) [Wounds of War]Κινεζικά
Common Jasmin Orange (2004)
Αγγλικά
Γερμανικά
比較大的大提琴 (Bǐjiào dà de dàtíqín) [A Larger Cello]Κινεζικά
Opus 12 (2012)
水手怕水 (Shuǐ shǒu pà shuǐ) [Sailor Afraid of Water]Κινεζικά
Wow! (2011)
Αγγλικά
流浪詩人 (Liú làng shī rén)Κινεζικά, Taiwanese Hokkien
Capricorn (2008)
Μεταγραφή
浪漫手機 (Làng màn shǒu jī) [Romantic Cellphone]Κινεζικά
November's Chopin (2005)
火車叨位去 (Hue tshia do ui khi)Taiwanese Hokkien
Eight Dimensions (八度空間)
Αγγλικά
Μεταγραφή
Κινεζικά
烏克麗麗 (Ukulele)Κινεζικά
Opus 12 (2012)
Αγγλικά
烟花易冷 (Yanhua Yi Leng)Κινεζικά
跨時代
Αγγλικά #1 #2
Μεταγραφή
爸,我回來了 (Ba, Wo Hui Lai Le)Κινεζικά
Fantasy (范特西)
Αγγλικά
Ρωσικά
Μεταγραφή
爺爺泡的茶 (Yé yé pào de chá) [Grandpa's Tea]Κινεζικά
The Eight Dimensions (2002)
牛仔很忙 (Niú zǎi hěn máng)Κινεζικά, Taiwanese Hokkien
On The Run! (2007)
珊瑚海 (Shānhú Hǎi)Κινεζικά
November's Chopin (十一月的蕭邦)
Αγγλικά
Μεταγραφή
琴傷 (Qín shāng)Κινεζικά
驚嘆號
甜甜的 (Tián tián de) [Sweet]Κινεζικά
On The Run! (2007)
Αγγλικά
療傷燒肉粽 (Liáo shāng shāo ròu zòng) [Healing Rice Dumpling]Κινεζικά
Wow! (2011)
白色風車 (Báisè fēng chē) [White Windmill]Κινεζικά
Still Fantasy (2006)
Αγγλικά
Ρωσικά
皮影戲 (Pí yǐng xì) [Shadow Play]Κινεζικά
驚嘆號 (2011)
稻香 (Dào xiāng)Κινεζικά
竊愛 (Qiè ài) [Stolen Love]Κινεζικά
Aiyo, Not Bad (2014)
Αγγλικά
等你下课 (Waiting For You)Κινεζικά
Cd single
Αγγλικά #1 #2
Μεταγραφή
简单爱 (Simple Love)Κινεζικά
范特西 (Fantasy)
Αγγλικά
Ρωσικά
Μεταγραφή
算什麼男人 (What Kind of Man)ΚινεζικάΑγγλικά
Μεταγραφή
米蘭小鐵匠 (Mǐlán xiǎo tiějiàng) [Little Blacksmith in Milan]Κινεζικά
The Eight Dimensions (2002)
Αγγλικά
粉色海洋 (fěn sè hǎi yáng)Κινεζικά
最伟大的作品 (2022)
紅塵客棧 (Hóng chén kè zhàn)Κινεζικά
Opus 12 (2012)
Αγγλικά
紅模仿 (Hóng mó fǎng) [Moulin Rouge]Κινεζικά
依然范特西 (Still Fantasy) (2006)
紅顏如霜 (Hóngyán Rúshuāng)Κινεζικά
最偉大的作品
給我一首歌的時間 (Give me the time of a song)Κινεζικά
魔杰座 CAPRICORN (2008)
Αγγλικά
美人魚 (Mei Renyu)Κινεζικά
Aiyo! Not Bad
Αγγλικά
Μεταγραφή
聽媽媽的話 (Tīng māmā de huà)ΚινεζικάΑγγλικά
Μεταγραφή
聽爸爸的話 (Tīng bàba de huà) [Listen to Dad]Κινεζικά
Aiyo, Not Bad (2014)
聽見下雨的聲音 (Rhythm of the Rain)Κινεζικά
Aiyo, Not Bad
Αγγλικά
自導自演 (Zì dǎo zì yǎn) [Self Directed Act]Κινεζικά
The Era 跨时代
Αγγλικά
花海 (Huā hǎi) [Floral Sea]Κινεζικά
Capricorn (2008)
英雄 (Yīng xióng) [Hero]Κινεζικά
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
菊花台 (Jú huā tái)Κινεζικά
Still Fantasy (2006)
Αγγλικά
Ρωσικά
Μεταγραφή
蒲公英的約定 (Pú gōng yīng de yuē dìng)ΚινεζικάΑγγλικά
Μεταγραφή
藉口 (Jiekou)ΚινεζικάΕλληνικά
Αγγλικά
Μεταγραφή
藍色風暴 ( Lán sè fēng bào) [Blue Storm]Κινεζικά
November's Chopin
Αγγλικά
蘭亭序 (Lán tíng xù)Κινεζικά
Capricorn (2008)
蛇舞 (Shé wǔ) [Snake Dance]Κινεζικά
Capricorn (2008)
蝸牛 (Wō niú) [Snail]Κινεζικά
Fantasy (2001)
Αγγλικά
說了再見 (Shuō le zài jiàn) [Say Goodbye]Κινεζικά
The Era (2010)
Αγγλικά
說好不哭 (Won't Cry) (shuō hǎo bù kū)ΚινεζικάΑγγλικά
說好的幸福呢 (Shuō hǎo de xìng fú ne) [The Promised Love]Κινεζικά
Capricorn (2008)
Αγγλικά
說走就走 (Shuō zǒu jiù zǒu) [Let's Go]Κινεζικά
Jay Chou's Bedtime Stories (2016)
超人不會飛 (Chāorén bù huì fēi) [Superman Can't Fly]Κινεζικά
The Era (2010)
Αγγλικά
超跑女神 (Chāo pǎo nǚshén) [Sports Car Model]Κινεζικά
Wow! (2011)
跨時代 (The Era)Κινεζικά
The Era
Αγγλικά
軌跡 (Guǐ jī) [Orbit]Κινεζικά
Hidden Track (2003)
迷迭香 (Mí dié xiāng) [Rosemary]Κινεζικά
依然范特西 Still Fantasy (2006)
Αγγλικά
迷魂曲 (Mí hún qū) [Enchanting Melody]Κινεζικά
Wow! (2011)
退后 (Τuihou)Κινεζικά
Still Fantasy
Ελληνικά
Αγγλικά
Μεταγραφή
逆鱗 (Nì lín) [Against]Κινεζικά
November's Chopin (2005)
還在流浪 (hái zài liú làng)ΚινεζικάΑγγλικά
錯過的煙火 (cuò guò de yān huǒ)Κινεζικά
最伟大的作品 (2022)
Αγγλικά
開不了口 (Kāi bù liǎo kǒu) [I Find It Hard To Say]Κινεζικά
Fantasy (2001)
Αγγλικά
阿爸 (A pa)Κινεζικά, Taiwanese Hokkien
合輯 (2010)
陽光宅男 (Yáng guāng zhái nán) [Sunshine Nerd]Κινεζικά
On The Run! (2007)
Αγγλικά
陽明山 (Yang-Ming Mountain)Κινεζικά
Aiyo, Not Bad (2014)
雙刀 (Shuāng dāo) [Double Blade]Κινεζικά
葉惠美 (Yeh Hui Mei) (2003)
雙截棍 (Shuāng jié gùn)Κινεζικά
Fantasy (2001)
雨下一整晚 (Yǔ xià yī zhěng) [Rain All Night]Κινεζικά
The Era (2010)
霍元甲 (Fearless)ΚινεζικάΑγγλικά
Μεταγραφή
Πορτογαλικά
青花瓷 (Qīng Huā Cí)Κινεζικά
《我很忙》 I'm busy ; On The Run
鞋子特大號 (Xiézi tèdà hào) [Extra Large Shoes]Κινεζικά
Aiyo, Not Bad (2014)
飄移 (Piāoyí) [Drifting]Κινεζικά
November's Chopin (2005)
驚嘆號 (Jīng tàn hào) [Exclamation Point]Κινεζικά
Wow! (2011)
Αγγλικά
髮如雪 (Fà rú xuě) [Hair Like Snow]Κινεζικά
11月的蕭邦 (November's Chopin) (2005)
Αγγλικά
鬥牛 (Bull Fight)Κινεζικά
Jay (2000)
Αγγλικά
Μεταγραφή
魔術先生 (Móshù xiān shēng) [Magician]Κινεζικά
Capricorn (2008)
麥烝瑋 (Mài zhēng wěi) [Mai]Κινεζικά
The Crew (2011)
麥芽糖 (Mai Ya Tang)Κινεζικά
November's Chopin (十一月的蕭邦)
Αγγλικά
Μεταγραφή
黃金甲 (Huáng jīn jiǎ) [Golden Armor]Κινεζικά
Still Fantasy (2006)
黑色幽默 (Black Humor)ΚινεζικάΑγγλικά
Μεταγραφή
Πορτογαλικά
黑色毛衣 (Black Sweater)Κινεζικά
November's Chopin
龍戰騎士 (Lóng zhàn qíshì) [Dragon Rider]Κινεζικά
Capricorn (2008)
龍拳 (Lóng quán) [Dragon Fist]Κινεζικά
The Eight Dimensions (2002)
Ρωσικά
龍捲風 [Tornado] (Lóng juǎn fēng)Κινεζικά
Jay (2000)
Αγγλικά
Ρωσικά
Σχόλια
Read about music throughout history