Διαφήμιση

Jeg vil vite alt ( Αγγλικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: CC Cowboys
  • Τραγούδι: Jeg vil vite alt
  • Μεταφράσεις: Αγγλικά
Νορβηγικά
A A

Jeg vil vite alt

Fortell meg om det stedet du kommer i fra
Om gatene, om vennene og din mor og din far
Om ungdomstid og opprør, og den første kjærlighet
Var det ved første blikk, eller en du kjente fra før?
 
Jeg vil vite alt
Jeg vil vite alt
 
Fortell om da du reiste fra din barndoms grønne dal
Var det eventyr og glede? Eller rømte du der ifra?
Kanskje ble det bare med drømmen, som aldri ble noe av
Du fåkke trøst, for hver og en er lengselen vi har
 
Jeg vil vite alt
Jeg vil vite alt
Jeg vil vite alt
Jeg vil vite alt
 
Jeg vil vite, er det meg du tenker på?
Når du blar deg rundt i tiden, og hit hvor vi er nå
Jeg vil vite hva som tar deg opp, og hva som drar deg ned
Kanskje kjemper du en kamp jeg ikke ser
Jeg vil vite alt
 
Så fortell meg nå, hvor veien du går videre hen
Reiser du alene, eller søker du en venn?
Jeg går her like bak deg, og vil alltid stå deg bi
Fortell meg nå, så jeg forstår hvem du er og hva du vil
 
Jeg vil vite
Jeg vil vite alt
Jeg vil vite alt
Jeg vil vite alt
Jeg vil vite alt
Alt
 
Υποβλήθηκε από mckennarayemckennaraye στις Κυρ, 24/06/2018 - 20:58
Αγγλικά μετάφρασηΑγγλικά
Αλφάδιασε τους παράγραφους

I want to know everything

Tell me about the place you come from
About the streets, your friends, and your mom and your dad
About youth and rebellion and your first love
Was it at first sight, or someone you knew from before?
 
I want to know everything
I want to know everything
 
Tell me about when you left the green valley of your childhood
Was it fairytales and happiness, or did you run away?
Maybe it was just a dream that nothing ever became of
You found no solace, for all of us longing is what we have
 
I want to know everything
I want to know everything
I want to know everything
I want to know everything
 
I want to know, is it me you think about
When you look back through time, and here where we are now
I want to know what lifts you up, and what drags you down
Maybe you're fighting a battle I don't see
I want to know everything
 
So tell me now, where does the road you're walking go
Are you travelling alone, or are you looking for a friend?
I'll walk here behind you, and will always stand by you
Tell me now, so I understand who you are and what you want
 
I want to know
I want to know everything
I want to know everything
I want to know everything
I want to know everything
Everything
 
Ευχαριστώ!
thanked 2 times
Υποβλήθηκε από mckennarayemckennaraye στις Δευ, 25/06/2018 - 20:42
Λοιπές μεταφράσεις του "Jeg vil vite alt"
Αγγλικά mckennaraye
Σχόλια
Help Children with Cancer