Διαφήμιση

Jestem Vaiana [I am Moana (Song of the Ancestors)] (Μεταγραφή)

  • Καλλιτέχνης: Moana (OST)
  • Συμμετέχων καλλιτέχνης: Dorota Stalińska, Weronika Bochat
  • Άλλες εκτελέσεις :: Studio Accantus
  • Τραγούδι: Jestem Vaiana [I am Moana (Song of the Ancestors)] 3 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Αγγλικά, Μεταγραφή, Ρωσικά

Jestem Vaiana [I am Moana (Song of the Ancestors)]

Dziewczynkę znam z pewnej wyspy
Jedyna taka wśród nas
I kocha ludzi i morze
I najjaśniejszą jest z gwiazd
Choć czasem świat zda się wrogi
Nie raz cię zrani nie dwa
Lecz blizny także kształtują twoje "Ja"
 
Odmienią cię twoi bliscy
Przeżycia zaś drogę wskażą
I nie da się już zagłuszyć
Cichego głosu w twej duszy
I gdy ten głos zacznie szeptać
Vaiana, już blisko masz
Vaiana, słuchaj. Czy już znasz swoje "Ja"?
 
Kim jestem?
Jestem dziewczyną z Motunui
Która kocha oceanu dal co woła
A moim ojcem jest odważny wódz
Przodkowie byli odkrywcami mórz
Ich dawny czas powraca znów i woła
Dzięki mnie, jesteśmy dzisiaj tu
Blisko horyzontu
Jestem życiem, jestem tym
Co wciąż tak mnie woła!
 
Lecz ten zew nie jest tam w dali gdzieś, ale we mnie
Jak morza prąd, raz się budzi, raz drzemie
Przy mnie bądź, przypominaj mi o tym codziennie
I z drogi tej nie pozwól zejść!
Jestem Vaiana!
 
Υποβλήθηκε από Fer ChevalierFer Chevalier στις Δευ, 26/12/2016 - 20:18
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη EnjovherEnjovher στις Τρί, 05/03/2019 - 07:56
Μεταγραφή
Align paragraphs
A A

Естэм Ваяна

Девчинкѧ знам з пэвнэй выспы
Едына така всьро́д нас
И коха люди и море
И найясьнейшѫ ест з гвязд
Хоть часэм свят зда сѩ вроги
Не раз тѩ зрани не два
Леч близны также кшталтуѭ твое "Я"
 
Одменѭ тѩ твои блисцы
Прежитя зась дрогѧ вскажѫ
И не да сѩ юж заглушить
Тихэго глосу в твэй души
И гды тэн глос зачне шептать
Ваяна, юж блиско маш
Ваяна, слухай. Чи юж знаш свое "Я"?
 
Ким естэм?
Естэм девчинѫ з Мотунуи
Кто́ра коха оцэану даль цо вола
А моим ойцэм ест одважны во́дз
Прёдкове были одкрывцами мо́рь
Их давны час повраца зно́в и вола
Дѩки мне, естэсьмы дисяй ту
Блиско хорызонту
Естэм житем, естэм тым
Цо втѭж так мне вола!
 
Леч тэн зэв не ест там в дали гдесь, але вэ мне
Як моря прѫд, раз сѩ буди, раз дреме
При мне бѫдь, припоминай ми о тым цоденне
И з дроги тэй не позво́ль зэйсть!
Естэм Ваяна!
 
Υποβλήθηκε από Angel of SpeedAngel of Speed στις Δευ, 21/10/2019 - 22:01
Σχόλια