Διαφήμιση

Kasida o šejhu Zakiru Bektiću (Μεταγραφή)

Kasida o šejhu Zakiru Bektiću

Kur'an naređuje ehli zikra pitaj
Muršid nek ti Zakir bude
Dođi i ne skitaj, ja Hu! x2
 
Hazreti Muhammed uzor za njega je
Njegov sunnet Zakir čuva
Na njemu ustraje, ja Hu! x2
 
On sačuva tajnu Alijevog puta
Ko Zakira ostavi taj uzalud luta, ja Hu! x2
 
Abdul Kadir muršid ovom je sultanu
Zakir liječi svaku bolnog srca ranu, ja Hu! x2
 
Samo ime kaže da u zikru gori
Srce šejh Zakira „Allah, Allah“ zbori, ja Hu! x2
 
Υποβλήθηκε από KaraulaKaraula στις Τετ, 10/04/2019 - 14:40
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη KaraulaKaraula στις Πέμ, 05/03/2020 - 21:29
Μεταγραφή
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Касида о шејху Закиру Бектићу

Кур'ан наређује ехли зикра питај
Муршид нек ти Закир буде
Дођи и не скитај, ја Ху! х2
 
Хазрети Мухаммед узор за њега је
Његов суннет Закир чува
На њему устраје, ја Ху! х2
 
Он сачува тајну Алијевог пута
Ко Закира остави тај узалуд лута, ја Ху! х2
 
Абдул Кадир муршид овом је султану
Закир лијечи сваку болног срца рану, ја Ху! х2
 
Само име каже да у зикру гори
Срце шејх Закира „Аллах, Аллах“ збори, ја Ху! х2
 
Ευχαριστώ!
Υποβλήθηκε από Kapix 320Kapix 320 στις Τετ, 12/05/2021 - 08:15
Μεταφράσεις του τραγουδιού ''Kasida o šejhu ...''
Μεταγραφή Kapix 320
Unknown Artist (Bosnian): Κορυφαία 3
Σχόλια
Read about music throughout history