Διαφήμιση

Kell ott fenn egy ország ( Αγγλικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Zorán (Zorán Sztevanovity (Зоран Стевановић))
  • Τραγούδι: Kell ott fenn egy ország 3 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Αγγλικά #1, #2, Ρωσικά
Αγγλικά μετάφρασηΑγγλικά
A A

There must be a country up there

Εκδόσεις: #1#2
She kerchiefed her grey hair
Just like the old grandmothers
And if she saw our father didn't listen
She started whispering every night:
 
Put your two hands together
So does every good child
She examined us with sad eyes
And we laughed - God knows why
 
Look up, the sky is high
Though they say it isn't true
There were they, the planes
And they've seen it nowhere
 
There must be a country up there
Which might be waiting for us
There must be a country up there
Which can be found by no one
There must be a country up there
Which embraces anyone
There must be a country up there
Which we shall never ruin
 
The man has grown up, and sees everything
In our rooms, the world is there
From which a child just gets nothing
And puts his little head on a stone
 
His face is pretty, not dreamy
He won't be woken by cannons
There's only a voice, quiet and tired
Just like an old lullaby
 
Look up, the sky is high
Though they say it isn't true
There were they, the planes
Their heart is ice, only ice
 
There must be a country up there
Which might be waiting for us
There must be a country up there
Which can be found by no one
There must be a country up there
Which embraces anyone
There must be a country up there
Which we shall never ruin
 
Υποβλήθηκε από DeprivedDeprived στις Κυρ, 08/12/2019 - 01:37
ΟυγγαρέζικαΟυγγαρέζικα

Kell ott fenn egy ország

Λοιπές μεταφράσεις του "Kell ott fenn egy ..."
Αγγλικά Deprived
Zorán: Κορυφαία 3
Σχόλια