King Gnu στίχοι

King Gnu
ΣτίχοιΜεταφράσειςΑιτήματα
DanjoΙαπωνικά
Ceremony
Αγγλικά
Πορτογαλικά
Don't Stop the ClocksΙαπωνικά
Sympa
Αγγλικά
Ισπανικά
Ρωσικά
Flash!!!Ιαπωνικά
Sympa
Αγγλικά
Μεταγραφή
it's a small worldΙαπωνικάΑγγλικά
Ινδονησιακά
Πορτογαλικά
McDonald RomanceΙαπωνικά
Tokyo Rendez-Vous
Μεταγραφή
OverflowΙαπωνικά
CEREMONY
Μεταγραφή
Prayer XΙαπωνικάΑγγλικά
Ελληνικά
Ινδονησιακά
Ισπανικά
Ιταλικά
Μεταγραφή
Πορτογαλικά
Τουρκικά
Ολλανδικά
Ρωσικά
SlumberlandΙαπωνικά
Sympa
Αγγλικά
Μεταγραφή
Πορτογαλικά
Teenager ForeverΙαπωνικά
CEREMONY
Αγγλικά
Μεταγραφή
Πορτογαλικά
The holeΙαπωνικά
Sympa
Αγγλικά
Ινδονησιακά
Μεταγραφή
Πορτογαλικά
VinylΙαπωνικά
Tokyo Rendez-Vous
Αγγλικά
Ινδονησιακά #1 #2
Μεταγραφή
ユーモア (Yu-moa)Ιαπωνικά
Ceremony
Αγγλικά
ロウラヴ (Low Love)Ιαπωνικά
Tokyo Rendez-Vous
三文小説 (Sanmon Shousetsu)ΙαπωνικάΑγγλικά #1 #2
Ινδονησιακά
Μεταγραφή
Ρωσικά
傘 (Kasa)Ιαπωνικά
Ceremony
Αγγλικά
千両役者 (Senryo Yakusha)Ιαπωνικά
三文小説/千両役者
Μεταγραφή
泡 (Abuku)Ιαπωνικά
Αγγλικά
Ινδονησιακά
Μεταγραφή
白日 (Hakujitsu)ΙαπωνικάΑγγλικά #1 #2 #3
Ισπανικά
Ιταλικά
Κροατικά
Μεταγραφή
Περσικά
Πορτογαλικά #1 #2
Ρωσικά
Τουρκικά
破裂 (Haretsu)Ιαπωνικά
Tokyo Rendez-Vous
Αγγλικά
Μεταγραφή
Πορτογαλικά
飛行艇 (Hikoutei)ΙαπωνικάΑγγλικά
Μεταγραφή
Πορτογαλικά
Σχόλια
Read about music throughout history