Διαφήμιση

Kopaj Tunel [Diggah Tunnah] ( Αγγλικά μετάφραση)

Κροατικά
Κροατικά
A A

Kopaj Tunel [Diggah Tunnah]

Čujmo što drugi merkati imaju za reći
 
Što je to? Što je to?
Što je to? Što je to? Ššš!
 
Već se njuši hijene smrad
 
Može!
 
Kopaj tunel, ko-kopaj tunel
Kad si gotov kopaj veći tunel
Kopaj tunel, ko-kopaj tunel
Već se njuši hijene smrad
Kopaj tunel, ko-kopaj tunel
Velim kopaj ili se pokopaj
Malo brže, o, kopaj tunel
 
Već se njuši hijene smrad
Kopaj tunel od šest do dva
Svaki merkat to dobro zna
Kopaj tunel, to naš je poj
Kopaj tunel ko' život svoj
Kal i blato su dobar drug
Kopaj dalje jer put je dug
A kad tunelu se nazre kraj
Kopaj dalje i zapjevaj
 
Smrad!
 
Kopaj tunel, ko-kopaj tunel
Velim kopaj ili se pokopaj
Malo brže, o, kopaj tunel
 
Što?!
 
Već se njuši hijene smrad
Kopaj tunel, ko-kopaj tunel
Ili kopaj ili se pokopaj
Malo brže, o, kopaj tunel
 
Stric Maks!
 
Υποβλήθηκε από M de VegaM de Vega στις Δευ, 29/03/2021 - 21:21
Αγγλικά μετάφρασηΑγγλικά
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Dig a Tunnel

Let’s hear what the other meerkats have to say.
 
What’s that? What’s that?
What’s that? What’s that? Sssh!
 
Already the hyenas’ stench can be sniffed!
 
Go ahead!
 
Dig a tunnel, di-dig a tunnel.
When you’re done, dig a bigger tunnel.
Dig a tunnel, di-dig a tunnel.
Already the hyenas’ stench can be sniffed.
Dig a tunnel, di-dig a tunnel.
I say, dig or bury yourself.
A little faster, oh, dig a tunnel.
 
Already the hyenas’ stench can be sniffed.
Dig a tunnel from six till two.
Every meerkat knows that well.
Dig a tunnel, that’s our song.
Dig a tunnel like it’s your life.
Dirt and mud are a good friend.
Dig farther, for the way is long,
and when the end of the tunnel appears,
Dig farther and sing out.
 
Stench!
 
Dig a tunnel, di-dig a tunnel.
I say, dig or bury yourself.
A little faster, oh, dig a tunnel.
 
What?!
 
Already the hyenas’ stench can be sniffed.
Dig a tunnel, di-dig a tunnel.
Either dig or bury yourself.
A little faster, oh, dig a tunnel.
 
Uncle Max!
 
Ευχαριστώ!
Υποβλήθηκε από ExtantExtant στις Κυρ, 01/08/2021 - 00:18
Προστέθηκε προς απάντηση στο αίτημα του korusmaxkorusmax
Σχόλια
Read about music throughout history