Μερίδιο
Font Size
Ολλανδικά
Ολλανδικά

στίχοι Pompen

Geen grens geen grens
Ik ben in essentie niet per se een slecht mens
Ik heb in essentie niet per se een probleem maar
K heb de drank tot de knal zo extreem
(pompen)
 
Geen grens geen grens
Ik ben in essentie niet per se een slecht mens
Ik zie in essentie niet per se een conflict
Maar het is je meisje die nu op de grond ligt (pompen)
 
Geen grens geen grens
Ik ben in essentie niet per se een slecht mens
Ik wil in essentie niet pe rse een veldslag
Maar dat was het tot toen ze al dat geld zag (pompen)
 
Geen grens geen grens
Ik ben in essentie niet per se een slecht mens
Ik voel in essentie niet per se wrijving
Maar er is hier niemand die zo ver als zij ging (pompen)
 
Ik ga niet liegen voor je want hier is een grote stack
En ik heb geen liefde voor der maar ik weet dat dat haar trekt
Ze kan de stunt niet aan de flex die overrompelt
En ze doet te veel haar best om de Crane van ons te pompen
 
(pompen)
 
Er zit weinig kwaad in mij haat in mij koester geen wrok en geen jaloezie
En heb er de baat niet bij kracht niet voor om het je te vaak weer te laten zien
Maar dat is zo vreemd ik doe alleen mij en toch is het gevolg alle mensen in de rij je meisje
Vooraan tieten ontbloot ik weer in de war en jij meteen boos
(pompen)
 
Geen grens geen grens
Ik ben in essentie niet per se een slecht mens
Ik heb in essentie niet per se een probleem maar
Ik heb de drank tot de knal zo extreem
(pompen)
 
Geen grens geen grens
Ik ben in essentie niet per se een slecht mens
Ik zie in essentie niet per se een conflict
Maar het is je meisje die nu op de grond ligt (pompen)
 
(pompen)
 
(pompen)
(Geen grens geen grens)
(Geen grens geen grens)
(Geen grens geen grens)
(pompen)
 
(pompen)
 
(pompen)
 

 

Μεταφράσεις του τραγουδιού ''Pompen''
Σχόλια
CupcaitCupcait    Σάβ, 01/05/2021 - 12:25

A couple of typos:

- persé --> per se
- jaloëzie --> jaloezie

Some punctuation is missing here and there as well.