Angelika Mann - Kutte ( Αγγλικά μετάφραση)

Ζητήθηκε επανέλεγχος
Γερμανικά (Διάλεκτος Βερολίνου)

Kutte

Hört mal, ick muss euch von Kutte erzähln
Denn mal musset endlich raus
Ick lebe mit ihm nun schon fast sieben Jahr
Und ick halte det bald nich mehr aus
Mein Kutte, det istn richtjer Mann
Sieht jut aus und hat allerhand druff
In seinem Job, da isser'n Spezialist
Aba leida ooch im Suff
 
Anjefang hat et, soweit ick mich entsinn
Durch Charlie, nen älteren Freund
Mit dem jing er durch dick und dünn
O Mann, wat habick schon jeheult
Schon uffm Standesamt, da war er leicht bunt
Ick bin ja fast nich mehr jewordn
Ick habe trotzdem 'Ja' jesagt
Und ihm die Treue jeschworn
Und habse jehalten, bis heute -
Na klar, an Chancen hats mir nie jefehlt
Mit ihm wurd et schlimmer von Jahr zu Jahr
Wat hat der Mann mich schon jequält
Dabei saacht er immer, er liebt mich noch heut
Vafolgt mich auf Schritt und Tritt
Doch die Liebe, die hatter kaputtjemacht
Genau wie sich und mich mit
 
Das andere Weiber scharf uff ihn sind
Obwohl se wissen, wat mit ihm is
Intressiert den jarnich
Und der fasst och im Suff keene andere an -
Nee, dat machta nich!
Wat sollick nun machn
Ne Scheidung, und so?
Ihn sitzen lassen - und dann?
 
Ick weeß janz genau, wenn der mich nichmehr hat
Dann tuter sich noch wat an
Schon x-mal hamwer drüber jequatscht
Da sieht er ja dann allet och ein
Nun saachter mir, er kannet nich mehr lassen
Ne Weile jehts jut, dann musset wieder sein
Dann liejick im Bett und ick schlafe nich ein
Ick habe Angst, dass irjendwat passiert
Und horch in die Nacht, bis ne Taxe ihn bringt -
Die Brieftasche weg und der Mantel beschmiert!
 
Dann zieh ick'n aus und ick schaffn ins Bett
Und wenn er dann die Toilette nicht findet
Steh ick wieder uff und dann führ ick'n hin
Dann mussick ihm helfen, wie nem Kind
Dann schläft er zwee Stunden, un dann musser hoch -
Ick staune bloß, wie der det schafft!
N andrer, der wäre schon längst unterm Gras
Der nich - der hat so viel Kraft!
Dann zieht er den janzen Arbeitstach durch
N Fehler von ihm wäre schlimm
Da hängen noch andre Menschen mit dran -
Nee, det is bei ihm nich drin!
 
Doch neulich, da saachter, er fühlt sich nich so
Det Herz und de Leber - naja!
Er jammert nich rum, da isser zu stolz
Die Gründe, die sind ihm ja klar!
Nun steh ick hier und ick mach ma'n Kopp
Wat fang ick mitm Leben noch an?
Die Liebe, die hat er kaputt jemacht
Trotzdem isser mein Mann!
 
Υποβλήθηκε από maluca στις Τετ, 21/02/2018 - 02:05
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη maluca στις Πέμ, 22/02/2018 - 20:07
Align paragraphs
Αγγλικά μετάφραση

Kutte

Listen, I gotta tell you about Kutte,
'Cause I gotta let it out finally
I've been living together with him for almost seven years now
And I almost can't take it anymore
My Kutte, he's a real man
He's good-looking and got a lot going
In his job he's an expert
But unfortunately also in boozing
 
It all started, as far as I remember,
With Charly, an older friend
They'd be going through thick and thin
Oh man, I cried a lot
Even when we went to the registry office to get married he was squiffy
I just couldn't get it
I said "yes" anyway
And swore to be faithful
And I was, until today -
Of course I was never short of opportunities
It got worse and worse with him over the years
This man was torturing me
Yet he always says that he still loves me
Is after me with every step
But he destroyed the love
Just as himself and me with him
 
That other women are after him
Even knowing about his situation
He doesn't even care about it
And he doesn't touch other women when he's drunk-
No, he doesn't do that!
What shall I do now?
Divorce or anything?
Leave him - and then what?
 
I just know, if he doesn't have me anymore
He's going to commit suicide or something
We talked about it a million times
Then he's recognizing it all
But now he tells me he can't stop it
It's okay for a while, but then he just gotta do it
Then I lie awake in bed, can't find sleep
I'm scared something will happen
And I listen to the night until a cab brings him -
His wallet gone and his coat smeared!
 
Then I undress him and get him into bed
And when he's not able to find the toilet
I get up again and show him the way
Then I have to help him, like helping a child
Then he sleeps two hours and he's got to get up again -
I wonder how he manages!
Any other guy would have been long gone
Not him - he's so strong!
Then he pulls through a whole workday
Any mistake of him would be a disaster
There are other people involved -
No, not with him!
 
But lately he's been saying that he doesn't feel well
The heart and the liver - well!
He's not complaining, he's too proud
He knows about the reasons!
Now I'm here wondering,
What shall I do with life?
He destroyed the love
Yet still he's my husband!
 
Υποβλήθηκε από maluca στις Παρ, 23/02/2018 - 03:32
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη maluca στις Δευ, 26/02/2018 - 17:47
Ο μεταφραστής ζήτησε επανέλεγχο.
Αυτό σημαίνει πως θα χαρεί να λάβει διορθώσεις, προτάσεις κλπ σχετικά με την μετάφραση.
Αν είστε ευφραδής και στις δυο γλώσσες του ζεύγους, παρακαλούμε αφήστε τα σχόλιά σας.
Συλλογές με "Kutte"
See also
Σχόλια