Manchu

Μεταφράσεις από και προς
ΚαλλιτέχνηςΤραγούδιΓλώσσες
Saisaᡤᠠᠪᡨᠠᡵᠠ ᡠᠴᡠᠨ (gabtara ucun) [Archery Song]Manchu → Μεταγραφή
Akšanᡧᠣᠩᡴᠣᡵᠣ (šongkoro) [Gyrfalcon] Manchu → Μεταγραφή
Akšanᠪᡝᠪᡠ ᠮᡠᡩᠠᠨ (bebu mudan) [Lullaby] Manchu → Μεταγραφή
Akšanᠠᡵᡴᡳ ᡠᠴᡠᠨ (arki ucun) [Drinking Song] Manchu → Μεταγραφή
Akxan(阿克善)ᡧᡳᠣᠨᡤᡴᠣᡵᠣ (Xongkoro)Manchu → Μεταγραφή
Akšanᠰᡠᠩᡤᠠᡵᡳ ᡠᠯᠠ ᡝᠨᡩᡠᡵᡳ (sunggari ula enduri) [Sunggari River God] Κινεζικά, Manchu → Μεταγραφή
Akšanᡝᡵᡝᠴᡠᠨ (erecun) [Hope]Κινεζικά, Manchu → Μεταγραφή
Akšanᠰᠠᡵᠯᠠ (sarla) [Grey Horse] Manchu → Μεταγραφή
Akšanᠮᠠᡶᠠᡵᡳ ᡤᡠᡵᡠᠨ ᠪᡝ ᠮᠠᡴᡨᠠᡵᠠ (mafari gurun be maktara) [Ode to the Motherland] Κινεζικά, Manchu → Μεταγραφή