Ρουμάνικα (Αρωμανικά)

Καλλιτέχνες που έχουν στίχους στα
ΚαλλιτέχνηςΔημοτικότητα
Toše Proeski
Elena Gheorghe
The Lord's Prayer
Yarabi
Phoenix
Sandra N
Unknown Artist (Romanian)
Pindu
Constantin Belemace
Ianula Gheorghe
Stelu Enache
Subcarpați
DARA (Moldova)
Makidonia
Ioti Mela
Cristian Ionescu
Sirma Granzulea
Boatzea al Gana
Armaname
Florentina Costea
Atanase Iorghitsa
Unknown Artist (Megleno-Romanian)
tu machidonii
Nushi Tulliu
Hrista Lupci
Kavalla
Mihali Prefti
Gică Coadă
Steaua di Vreari
Pilistera
Răzvan Grosu
Apostolia Papaevangelou
Gică Godi
Corina Elena Badea
Sirma Guci
Anca Trandu
Filip Merca
Flory Caragop
Maria Zikova
Nusi Vanghele Hasoti
Iorghi Nicolae
Iholu
Vlahos
Fotis Trasias
Dimitris Parashos
Vasilis Dimulas
Gigi Sima
Beatrice Cristea Lauran
La Steaua
Diana Bisinicu