Διαφήμιση

Hamilton (musical) στίχοι

Hamilton (musical)
ΣτίχοιΜεταφράσειςΑιτήματα
A Winter's BallΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Κροατικά
Τουρκικά
Φινλανδικά
Aaron Burr, SirΑγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά #1 #2
Γερμανικά
Δανέζικα
Ισπανικά
Ιταλικά
Ουγγαρέζικα
Τουρκικά
Φινλανδικά
Alexander HamiltonΑγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Αραβικά
Βουλγαρικά
Γαλλικά #1 #2
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Κροατικά
Νορβηγικά
Ολλανδικά
Ρωσικά
Τουρκικά
Φινλανδικά
Ξόζα
Best of Wives and Best of WomenΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Τουρκικά
Φινλανδικά
Blow Us All AwayΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Φινλανδικά
BurnΑγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Βουλγαρικά
Γαλλικά #1 #2
Γερμανικά #1 #2
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Κροατικά
Ουγγαρέζικα
Σουηδικά
Τουρκικά
Φινλανδικά
Cabinet Battle #1Αγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Κροατικά
Τουρκικά
Φινλανδικά
Cabinet Battle #2Αγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Τουρκικά
Γαλλικά
Φινλανδικά
Cabinet Battle #3 (Demo)Αγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Ισπανικά
CongratulationsΑγγλικάvideo
Hamilton
Φιλιππινέζικα / Τάγκαλογκ
Βουλγαρικά
Γαλλικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά #1 #2
Ρωσικά
Τουρκικά
Αραβικά
Φινλανδικά
Dear TheodosiaΑγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Τουρκικά
Φινλανδικά
Αραβικά
Farmer RefutedΑγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Φινλανδικά
First BurnΑγγλικά
First Burn (Single)
Γαλλικά
Τουρκικά
Guns and ShipsΑγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Κροατικά
Ουγγαρέζικα
Φινλανδικά
Ρωσικά
HelplessΑγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Ρωσικά
Φινλανδικά
History Has Its Eyes On YouΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Βουλγαρικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Δανέζικα
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά #1 #2
Κροατικά
Ρωσικά
Τουρκικά
Φινλανδικά
HurricaneΑγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Βουλγαρικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Κροατικά
Τουρκικά
I Know HimΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Κροατικά
Ολλανδικά
Φινλανδικά
It's Quiet UptownΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Βουλγαρικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Δανέζικα
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Τουρκικά
Φινλανδικά
Let it GoΑγγλικάvideoΓαλλικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Ρωσικά
Meet Me InsideΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Φινλανδικά
My ShotΑγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά #1 #2
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Φινλανδικά
Finnish (Savo)
No John TrumbullΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Ισπανικά
Κροατικά
Non-StopΑγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Ρωσικά
Φινλανδικά
One Last TimeΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Φινλανδικά
Right Hand ManΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Γαλλικά
Φινλανδικά
SatisfiedΑγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Βουλγαρικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Δανέζικα
Ισπανικά
Ιταλικά
Κινεζικά
Ρωσικά
Σουηδικά
Τουρκικά #1 #2
Φινλανδικά
Αραβικά
Say No To ThisΑγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Βουλγαρικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Τουρκικά
Ρωσικά
Φινλανδικά
Schuyler DefeatedΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Φινλανδικά
Stay AliveΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Φινλανδικά
Stay Alive (Reprise)Αγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Δανέζικα
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Τουρκικά
Φινλανδικά
Take A BreakΑγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Φινλανδικά
Ten Duel CommandmentsΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Ρωσικά
Τουρκικά
Γαλλικά
Φινλανδικά
Ten Things One ThingΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
That Would Be EnoughΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Κροατικά
Φινλανδικά
The Adams AdministrationΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Ρωσικά
Τουρκικά
The Election of 1800Αγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Κροατικά
Γαλλικά
The Reynolds PamphletΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Τουρκικά
The Room Where It HappensΑγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Δανέζικα
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Τουρκικά
Ρωσικά
The Schuyler SistersΑγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Δανέζικα
Ισπανικά
Ιταλικά
Σουηδικά
Τουρκικά
Φινλανδικά
The Story of TonightΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Τουρκικά
Φινλανδικά
The Story of Tonight (Reprise)Αγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
The World Was Wide EnoughΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Βουλγαρικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Τουρκικά
Tomorrow There'll Be More of UsΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Wait For ItΑγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Βουλγαρικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ιαπωνικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Ρωσικά
Τουρκικά
Washington On Your SideΑγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Κροατικά
We KnowΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Τουρκικά
Γαλλικά
What Comes Next?Αγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Ρωσικά
What'd I MissΑγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Κροατικά
Who Lives, Who Dies, Who Tells Your StoryΑγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Βουλγαρικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Κροατικά
Ουγγαρέζικα
Τουρκικά
Yorktown (The World Turned Upside Down)Αγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Σουηδικά
Τουρκικά
You'll Be BackΑγγλικάvideo
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Ρωσικά #1 #2
Τουρκικά
Your Obedient ServantΑγγλικά
Hamilton (Original Broadway Cast Recording)
Γαλλικά
Ισπανικά #1 #2
Ιταλικά
Hamilton (musical) also performedΜεταφράσεις
Studio Accantus - Przyjdzie czas [You'll Be Back]Πολωνικάvideo
Hamilton (musical) transcription requests
Descansa (Take A Break) Ισπανικά video
Σχόλια