Διαφήμιση

Life Lessons Learned The Hard Way ( Ιταλικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: A Day to Remember
  • Τραγούδι: Life Lessons Learned The Hard Way 2 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Γαλλικά, Ιταλικά
Ιταλικά μετάφρασηΙταλικά
A A

Gli insegnamenti della vita insegnano la vita piu dura

Gli insegnamenti della vita insegnano la via piu dura
 
4 persone hanno aspettato in un qualsiasi non marchiato furgone bianco
parcheggiato fuori dal tuo hotel alto dal garage
per utilizzare il pneumatico per dustruggere le ossa delle tue gambe
non va bene che tu non vieni mai fuori, va bene
perche alla fine verrai distrutto
si alla fine tu verrai distrutto
 
ho sentito che una ragazzina si e tolta la vita
quel sangue nelle tue mani
e nelle tue mani, quando tutti conosceranno la tua facci a
niente ti salvera
vivrai la tua vita come un fottuto traguardo
 
hai ottenuto il mio disgusto
hai ottenuto il mio disgusto
 
Υποβλήθηκε από RosyGRosyG στις Τετ, 24/02/2016 - 19:50
ΑγγλικάΑγγλικά

Life Lessons Learned The Hard Way

Λοιπές μεταφράσεις του "Life Lessons Learned..."
Ιταλικά RosyG
A Day to Remember: Κορυφαία 3
Σχόλια