Διαφήμιση

Life's a Party ( Πορτογαλικά μετάφραση)

Αγγλικά
Αγγλικά
A A

Life's a Party

Love, love, smile, everybody smile, dance
Cause life's party everyone comes to, comes to
Join in! Come on!
Love, everyone love
smile, everyone smile
Dance, everyone have a ball
Cause life's party everyone comes to
 
Laugh, everyone laugh
Sing, everyone sing
Live, everyone have a ball
Cause life's party everyone comes to
 
Lift your head up when life looks dreary
Let your wishes climb to the sky
Things will always make a life brighter
if you go lighter, take it a try, then you will bind
 
So love, everyone love
everyone smile, everybody smile
Dance, everyone have a ball
Cause life's party everyone comes to
Join in! Come on!
 
Υποβλήθηκε από chatoyantchatoyant στις Κυρ, 25/08/2019 - 13:32
Σχόλια συντάκτη:

Whitney Houston's first recording in 1978 (aged 15)

Πορτογαλικά μετάφρασηΠορτογαλικά
Αλφάδιασε τους παράγραφους

A vida é uma festa

Amor, amor, sorriso, todos sorriem, dançam
Porque a vida é uma festa que todos chegam, curtem
Junte-se a nós! Vamos lá!
Amor, todos amam
sorria, todos sorriam
Dance, todos têm um baile
Porque a vida é uma festa que todos curtem
 
Rir, todos riem
Cantem, todos cantam
Ao vivo, todos têm um baile
Porque a vida é uma festa que todos curtem
 
Levante sua cabeça quando a vida parecer monótona
Deixe seus desejos subir ao céu
As coisas sempre tornarão uma vida mais brilhante
se você for mais leve, experimente, então você vai unir
 
Então o amor, todos amam
todos sorriem, todos sorriem
Dançam, todos têm um baile
Porque a vida é uma festa que todos curtem
Junte-se a nós! Vamos lá!
 
Ευχαριστώ!
Υποβλήθηκε από Gilvangomes GomesGilvangomes Gomes στις Κυρ, 25/07/2021 - 02:21
Προστέθηκε προς απάντηση στο αίτημα του vídeos musicvídeos music
Whitney Houston: Κορυφαία 3
Idioms from "Life's a Party"
Σχόλια
Read about music throughout history