Διαφήμιση

Little Einsteins Theme Song (Cantonese) ( Αγγλικά μετάφραση)

Little Einsteins Theme Song (Cantonese)

共伴實在太好
坐著火箭到天外
一起飛遠去
小愛因斯坦
 
踏進艙
歷險需要準備
找找新世界
小愛因斯坦
 
要與你笑笑升空
開始數了
五 四 三二一
我與你去飛天
一起出發
WOO~
 
共伴實在太好
坐著火箭到天外
一起飛遠去
小愛因斯坦
 
踏進艙
歷險需要準備
找找新世界
小愛因斯坦
 
一齊!
出發!
小愛因斯坦
 
預埋你!
Little Einstein!
小愛因斯坦!
 
準備!
出發!
殊殊殊!
 
Υποβλήθηκε από paulpaulpollypaulpaulpolly στις Κυρ, 13/06/2021 - 09:31
Αγγλικά μετάφρασηΑγγλικά
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Little Einsteins Theme Song (Cantonese)

So good to have company
Sitting on a rocket to go beyond the sky
Fly away far together
Little Einstein
 
Step into the cabin
Adventure needs preparation
Looking for new world
Little Einstein
 
Want to blast off with a smile with you
Start to count down
Five, four, three, two, one
Set off together
WOO~
 
So good to have company
Sitting on a rocket to go beyond the sky
Fly away far together
Little Einstein
 
Step into the cabin
Adventure needs preparation
Looking for new world
Little Einstein
 
Together!
Let's go!
Little Einstein!
 
Ready!
Let's go!
Sh! Sh! Sh!
 
Ευχαριστώ!

Copyrights reserved.

Υποβλήθηκε από paulpaulpollypaulpaulpolly στις Δευ, 14/06/2021 - 01:36
Προστέθηκε προς απάντηση στο αίτημα του korusmaxkorusmax
Μεταφράσεις του τραγουδιού ''Little Einsteins ...''
Αγγλικά paulpaulpolly
Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Little Einsteins ..."
Σχόλια
Read about music throughout history