Διαφήμιση

Marisa Sannia - Ninna nanna de Anton'Istene

  • Καλλιτέχνης: Marisa Sannia
  • Άλλες εκτελέσεις :: Cordas et Cannas, Coro di Nuoro, Elena Ledda
  • Μεταφράσεις: Αγγλικά, Ισπανικά
Σαρδηνικά
A A

Ninna nanna de Anton'Istene

Ninna nanna pitzinnu, ninna nanna
ti leo in coa e canto a duru duru,
dormi pitzinnu, dòrmidi seguru
ca su cane ligadu apo in sa janna.
 
Unu cadditu t'apo a comporare
cun sedda bella e cun frenu de oro;
des'andare in Gaddura e Logudoro
e tot'a tie deen invidiare.
 
Ninna nanna, ninna nanna…
 
Ti ponz'a coddu soga cun fusile
e duos canes ti peso pro catza;
canes de Fonne, canes de arratza
pro ti fagher difesa in su foghile.
 
E pustis ti regalo 'erbeghes chentu
e una tanca totu fiorida,
una 'este de pannu colorida
e t'accumpagno fintzas a Gennargentu…
 
Dae innìe des bider custa terra
de Sardigna chi amo e dees amare
sas linias luntanas de su mare,
s’isplendore lughente d’ogni serra.
 
E poi ti do una fortuna manna
pro chi mai in sa vida apas dolore.
A la cheres? M'iscurtet su Segnore!
Ninna nanna pitzinnu, ninna nanna.
 
Da lì puoi vedere questa terra
di Sardegna chi amo e dees amare
le linee lontane del mare
s’isplendore lughente d’ogni serra.
 
E poi ti do una fortuna manna
pro chi mai in sa vida apas dolore.
A la cheres? M'iscurtet su Segnore!
Ninna nanna pitzinnu, ninna nanna…
 
Υποβλήθηκε από HampsicoraHampsicora στις Κυρ, 26/07/2015 - 18:12
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη HampsicoraHampsicora στις Κυρ, 25/02/2018 - 11:34
Σχόλια συντάκτη:

The words in italic font are in Italian.
The lyrics are taken from a poem by Antiogu Casula (1878 – 1957) better known as Montanaru, one of the most famous Sardinian poets.

Ευχαριστώ!δέχθηκε 1 ευχαριστία

 

Διαφήμιση
Βίντεο
Μεταφράσεις του τραγουδιού ''Ninna nanna de ...''
Marisa Sannia: Κορυφαία 3
Σχόλια