Διαφήμιση

Mihai Eminescu στίχοι

Mihai Eminescu
ΣτίχοιΜεταφράσειςΑιτήματα
AdioΡουμανικάvideo
Poesii (1884)
Αγγλικά
Γερμανικά
Ai noştri tineri...ΡουμανικάvideoΙσπανικά
Atît de fragedă...ΡουμανικάvideoΓερμανικά
Ce suflet trist...ΡουμανικάvideoΓαλλικά
Ιταλικά
Ρωσικά
Ce te legeni...ΡουμανικάvideoΑγγλικά
Ce-ţi doresc eu ţie, dulce RomânieΡουμανικάvideoΑγγλικά
Γαλλικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Ρωσικά
Colinde, colindeΡουμανικάvideoΑγγλικά
Ουκρανικά
Ρωσικά
Cu mâne zilele-ți adaogi...ΡουμανικάΙσπανικά
De ce nu-mi vii?ΡουμανικάvideoΑγγλικά #1 #2
Γαλλικά
Γερμανικά
Ιταλικά
Ρωσικά
DespărţireΡουμανικάvideoΙσπανικά #1 #2
Din noapteaΡουμανικάΒασκικά (Μοντέρνα, Μπατούα)
Λατινικά
Din străinătateΡουμανικάvideoΙσπανικά
Dintre sute de catargeΡουμανικάvideoΑγγλικά #1 #2
Γαλλικά
Ισπανικά
DorinţaΡουμανικάvideoΑγγλικά
Γαλλικά #1 #2
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2
epistola 1ΡουμανικάΙσπανικά
Ιταλικά
Floare albastrăΡουμανικάvideoΑγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Floare de teiΡουμανικάvideo
Vis şi alte treizeci de poeme necunoscute
Freamăt de codruΡουμανικάvideoΑγγλικά
Γερμανικά
GlossăΡουμανικάvideo
În zădar în colbul școlii...ΡουμανικάvideoΑγγλικά
Ισπανικά
Între nouri și-ntre mareΡουμανικάvideo
La steauaΡουμανικάvideoΑγγλικά #1 #2 #3 #4
Αραβικά
Γαλλικά #1 #2 #3 #4 #5 #6
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2 #3
Ιταλικά #1 #2
Καταλανικά
Σουηδικά
Τουρκικά
LaculΡουμανικάvideoΑγγλικά #1 #2
Γαλλικά #1 #2
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2 #3
Ιταλικά
LuceafărulΡουμανικάvideo
Luceafărul
Αγγλικά #1 #2
Γερμανικά
Ισπανικά
Ιταλικά
Ρωσικά
Σουηδικά
Mai am un sângur dorΡουμανικάvideoΓαλλικά
Γερμανικά
Ισπανικά #1 #2 #3 #4
Ιταλικά #1 #2 #3
Καταλανικά
MelancolieΡουμανικάvideoΑγγλικά
Γερμανικά
Mortua est!ΡουμανικάvideoΓερμανικά
NoapteaΡουμανικάvideoΓερμανικά
O, mamă...ΡουμανικάvideoΓερμανικά
Ισπανικά
Ρωσικά #1 #2
Γαλλικά
Ιταλικά
Καταλανικά
Πορτογαλικά
Σαρδηνικά
O, rămâi...ΡουμανικάvideoΑραβικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Oda – în metru anticΡουμανικάvideoΓαλλικά #1 #2
Καταλανικά
Σαρδηνικά
Pe lîngă plopii fără soț...ΡουμανικάvideoΓερμανικά
Ισπανικά
Peste vârfuriΡουμανικάvideoΓαλλικά
Pierdut în suferinţăΡουμανικάΑγγλικά
RevedereΡουμανικάΑγγλικά
Γερμανικά
Ισπανικά
Ρωσικά
Rugăciunea unui dacΡουμανικάvideoΙσπανικά
Καταλανικά
Σαρδηνικά
Sara pe dealΡουμανικάvideoΑγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά #1 #2
Ισπανικά #1 #2 #3
Ουγγαρέζικα
Ρωσικά
Scrisoarea IΡουμανικάvideo
Scrisoarea IIΡουμανικάvideo
Scrisoarea IIIΡουμανικάvideoΓερμανικά
Ισπανικά
Ρωσικά
Scrisoarea IVΡουμανικάvideo
Scrisoarea VΡουμανικάvideo
Şi dacă...ΡουμανικάvideoΑγγλικά #1 #2 #3 #4
Γαλλικά #1 #2 #3 #4
Γερμανικά #1 #2
Ισπανικά #1 #2
Καταλανικά
Ουγγαρέζικα #1 #2
Σουαχίλι
Τσέχικα
SingurătateΡουμανικάvideoΑγγλικά
Γαλλικά
Ιταλικά
Somnuroase păsărele...ΡουμανικάΑγγλικά #1 #2 #3
Αραβικά
Γαλλικά
Γερμανικά #1 #2
Ισπανικά
Ιταλικά
Καταλανικά
Ουγγαρέζικα
Ρωσικά
Σουηδικά
Φινλανδικά
Σαρδοκορσικά
Χίντι
Sonete - I. - Afară-i toamnă...ΡουμανικάvideoΓερμανικά
Sonete - II. - Sunt ani la mijloc...ΡουμανικάvideoΓερμανικά
Sonete - III. - Când însuși glasul...ΡουμανικάvideoΓερμανικά
Sonete - IV. - VenețiaΡουμανικάvideoΓερμανικά
Sonete - V. - Iubind în taină...ΡουμανικάvideoΓερμανικά
Sonete - VII. - Oricâte stele...ΡουμανικάΓερμανικά
Sonete - VIII. - AlbumulΡουμανικάvideoΓερμανικά
Stelele-n cerΡουμανικάvideo
Trecut-au anii...ΡουμανικάvideoΑγγλικά
Γαλλικά #1 #2
Γερμανικά #1 #2
Ισπανικά
Ουγγαρέζικα
Un cer pentru doiΡουμανικάvideoΡωσικά
Ușoare sunt viețele multora...ΡουμανικάΟυγγαρέζικα
Venere și MadonăΡουμανικάvideoΓερμανικά
VeneţiaΡουμανικάvideoΑγγλικά
Γαλλικά #1 #2
Γερμανικά
VisΡουμανικάvideoΑγγλικά
Σχόλια
GuestGuest    Τρί, 17/03/2009 - 02:29

.