Διαφήμιση

Miss Wanna-Die ( Ουγγαρέζικα μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Milkychan (Shinitai-chan)
  • Τραγούδι: Miss Wanna-Die 9 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Γαλλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ουγγαρέζικα, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά #1, #2, Τουρκικά
Αγγλικά

Miss Wanna-Die

I woke up trapped in the whitest walls
A hospital or so it’s called
And the rooftop where I had jumped off from
I simply can’t remember it at all
 
And the boy who reached out his hand
Did not reach out enough
And I’d tried so hard so many times
But still it didn’t work
 
’cause I
Though I try, I am still alive
 
I wanna die, wanna die
But I don’t just want to die
You’ll arrive, just in time
Justst in time to stop me
All the pain that you gave me, I want it all to stop
Yet it’s not, not enough
 
I wanna die, wanna die
But I don’t just want to die
I can’t cry, there’s a boy waiting on the other side
All the pain that you gave me, I want it all to stop
Yet it’s still not enough
 
I’m all alone when I try to hide away the memories we shared
Like a mirror shows the past
I open up these scarlet eyes
With a pleasant expression
Now tell me, are you surprised?
 
"I want to talk, want to breathe, want to be a living thing
All I ask, that I don’t disappear before I reach
Try to remember me
No matter where you may be
I hope you’ll set me free..."
 
I wanna die, wanna die
But I don’t just wanna die
You’ll arrive, just in time
You’re just in time to watch me die
From my memory, you’re gone
Hope it softens all the blows
Yet it’s still not enough
 
I wanna die, wanna die, wanna die
But I still cannot die
’cause you’re here by my side and I
Would like to have this just for once
So I’m not lonely
 
Lalala
Lalala
Lalala
Lalala
 
Pain that feeds
Pain that bleeds
Pain that won’t
Ever leave
 
These wounds given to me
They won’t ever leave
 
Υποβλήθηκε από Akuma AlexaAkuma Alexa στις Κυρ, 05/08/2018 - 15:18
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη ImvisibleImvisible στις Πέμ, 01/08/2019 - 04:58
Ουγγαρέζικα μετάφρασηΟυγγαρέζικα
Align paragraphs
A A

Meg-Akarok-Halni Kisasszony

Felébredtem, körülvéve a legfehérebb falakkal
Egy kórház vagy hogy nevezik ezt
És a tető, ahonnan leugrottam
Egyszerűen nem emlékszem semmire
 
És a srác, aki kinyújtotta a kezét
Nem nyúlt ki eléggé
És olyan erősen próbálkoztam olyan sokszor
De mégsem működött
 
Mert én
Bár próbálkozom, még mindig életben vagyok
 
Meg akarok halni, meg akarok halni
De csak nem akarok meghalni
Meg fogsz érkezni, pont időben
Pont időben, hogy megállíts
Minden fájdalom, amit nekem adtál, azt akarom, hogy megálljon
Mégis, ez nem, nem elég
 
Meg akarok halni, meg akarok halni
De csak nem akarok meghalni
Nem tudok sírni, van egy srác, aki a másik oldalon vár
Minden fájdalom, amit nekem adtál, azt akarom, hogy megálljon
Mégis, ez még mindig nem elég
 
Teljesen egyedül vagyok, mikor megpróbálom elrejteni a közös emlékeket
Mint egy tükör, ami a múltat mutatja
Felnyitom ezeket a skarlátvörös szemeket
Milyen kellemes arckifejezés
Most mondd meg, meglepődtél?
 
"Beszélni akarok, lélegezni akarok, egy élő dolog akarok lenni
Csak annyit kérek, hogy ne tűnjek el, mielőtt kinyúlok
Próbálj emlékezni rám
Nem számít, merre vagy
Remélem, szabadon fogsz engedni..."
 
Meg akarok halni, meg akarok halni
De csak nem akarok meghalni
Meg fogsz érkezni, pont időben
Pont időben, hogy láss meghalni
Az emlékezetemből, eltűntél
Mégis, ez még mindig nem elég
 
Meg akarok halni, meg akarok halni
De még mindig nem tudok meghalni
Mert itt vagy mellettem és én
Szeretném ezt, csak most az egyszer
Hogy ne legyek magányos
 
lalala
lalala
lalala
lalala
 
Fájdalom, ami táplál
Fájdalom, ami vérzik
Fájdalom, ami soha
Nem fog elmenni
 
Ezek a nekem adott sebek
Sosem fognak eltűnni
 
Υποβλήθηκε από Nialler HoranNialler Horan στις Δευ, 06/08/2018 - 16:02
Προστέθηκε προς απάντηση στο αίτημα του Akuma AlexaAkuma Alexa
Σχόλια